centre de formació i creació escènica

Improvisació i moviment: creació instantània.

Anar a Dalt