Màster L’actor Cinematogràfic

  • Sense categoria
Màster 2008-2009. Monòleg Smoking Room, amb Xavi Álvarez

Per cinquè any consecutiu El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica programa el màster “L’actor cinematogràfic”, amb prestigiosos directors de cinema catalans com Joaquim Oristrell, Judith Colell i especialistes en la formació de l’actor com els creadors de la Tècnica Coda, Fausto Carrillo i Ricard Boluda.

El  Màster “L’actor cinematogràfic, és un programa de formació i perfeccionament que ofereix eines a l’actor perquè distingeixi clarament l’actuació audiovisual de l’actuació teatral i permet una àmplia exercitació d’escenes i monòlegs a cadascuna de les fases de treball.

Valor afegit!

El màster valora positivament el treball interpretatiu de l’actor que va més enllà del coneixement que les escoles de cinema i actuació donen en general als seus alumnes, en cenyir essencialment  els seus programes a un coneixement tècnic dels recursos de l’actor davant la càmera.

Des del seu naixement el màster s’ha distingit per ser un curs d’interpretació de l’actor en l’àmbit audiovisual, i s’ha desmarcat d’altres propostes molt habituals en el mercat formatiu com són els cursos programats per donar a conèixer a l’actor la mecànica d’un set de filmació i les peculiaritats espacials i temporals que determinen el seu comportament dins d’aquest set.

Per altra banda, el màster valora positivament la participació de creadors audiovisuals en detriment d’altres professionals també importants que intervenen en la producció com són els directors de càsting. D’aquesta manera, els seus continguts tracten clarament dels processos de preparació i concreció del treball interpretatiu de l’actor, i es distingeixen d’aquells altres que ajuden a l’actor a presentar-se a una audició o càsting.

Tanmateix, el Màster l’Actor Cinematogràfic s’enriqueix també puntualment amb la programació d’algunes màster-class conduïdes per directors de càsting de renom com Pep Armengol.