centre de formació i creació escènica

Sistema pedagògic Coda.

 

El Sistema Coda, és una innovadora metodologia d’interpretació de l’actor creada per Fausto Carrillo i Ricard Boluda, professors del centre i fundadors del grup de recerca pedagògica Estudis Teatrals Coda. Ha estat creat per a dotar els actors i les actrius de competència i autonomia en la seva professió.

El Sistema Coda (Comprensió, Organicitat, Dramatúrgia de l’actor i Autonomia) possibilita l’aplicació de procediments de treball que han permès integrar en totes les fases de l’aprenentatge actoral els aspectes internes i externs sense dissociar-los.

El Sistema Coda potencia la comprensió i pràctica del propi procés creador, però no proporciona models de creació ni personals ni en col·lectiu. Com a sistema d’aprenentatge es cenyeix estrictament a l’adquisició d’hàbits, competències i autonomia com a intèrprets.

Les seves tècniques  s’apliquen sempre potenciant el treball personalitzat i orgànic des de l’inici de l’aprenentatge, proporcionant eines i procediments d’autoconeixement i experimentació del propi procés creatiu.

  • Proposem una pràctica que respecti les personalitats diferents dels actors i els seus processos d’aprenentatge individuals amb els altres.
  • Proposem a la vegada una formació contemporània que els permeti tenir la capacitat de gestionar projectes propis i la capacitat de  situar-se eficaçment en projectes aliens, siguin aquests construïts entorn a dramatúrgies tant textuals com no textuals

Per conèixer millor la tècnica, clica aquí

Sistema pedagògic Coda.FaustoCarrillo

Fausto Carrillo

Sistema pedagogic Coda. Ricard Boluda

Ricard Boluda

Anar a Dalt