Sobre un taller de Creació / Sobre un taller de Creación

En Joan Llobera, alumne de segon d’Escola d’Actor comparteix amb nosaltres el procés de treball del Taller de Creació, dirigit per en Joan Cusó, des de la seva experiència personal. Gràcies pel teu testimoni, Joan. Escoltem-lo.

Joan Llobera, alumne de segon curs d'Escola d'actor. El Timbal.
Joan Llobera, alumne de segon curs d’Escola d’actor. El Timbal.

“Mentiria si us digués que sabia on em ficava a l’inici del taller de creació d’en Joan Cusó, que ens va impartir aquest  segon curs d’escola d’actor 2012-2013 durant el primer trimestre.

Erròniament suposava que des de bon principi se’ns repartiria un text, una partitura a partir de la qual començar. Però no, ni una cosa ni l’altre: Tant sols una idea per encendre la metxa de tot un procés creatiu que, només amb l’atenta mirada d’en Joan, ningú sabia cap a on ens portaria.

Les primeres sessions van començar amb improvisacions, sobretot gestuals, relacionades amb el món oníric i la mort. Aquest va ser el punt de partida. I mica en mica, amb diferents exercicis proposats, vam anar desenvolupant alguns treballs i descartant-ne alguns altres.

Si bé la idea inicial va ser  molt concreta, el treball va evolucionar cap a altres temàtiques. I de bon començament es van dibuixar dues línies de treball molt determinades. Una, basada en la quotidianitat individual del dia a dia dins d’una casa (partint d’un treball animat de 1983 anomenat “Tango” de l’autor Zbigniew Rybczynski ) i l’altra, basada en la gestualitat en grup, una mica a la manera de Tadeusz Kantor, tot evocant maquinària o organismes vius.

Així, poc a poc, gràcies a la dualitat del treball, s’avançava en una línia o en una altra. I mica en mica tot s’anava col·locant a lloc, teixint-se amb noves idees complementàries, tant de text com de gest, per anar ubicant-se en la línia de temps, i configurant-se com a  producte teatral.

El procés no va ser fàcil ja que per una banda, desconeixíem cap a on anàvem. Per altra banda també, perquè prendre decisions no és senzill en un grup de treball nombrós i amb sensibilitats tant diverses. I finalment, perquè teníem un “timing” que calia complir; una data per presentar aquest procés creatiu tancat i acabat.

El resultat final va ser “Deliri quotidià” que es va presentar al teatre de Can Felipa aquest passat 25 de gener de 2013. Un espectacle de cinquanta minuts, de gest i de text, amb objectes reals i imaginaris, carregat de plasticitat i de poètica, sorgit d’un treball continuat, coral, generós, i necessàriament (tremendament ben) dirigit.

En definitiva, amb aquest taller, vam aproximar-nos a  com crear un espectacle teatral, partint de zero, fins arribar a un producte final (sempre inacabat), per produir-lo i portar-lo finalment damunt d’un escenari.

I acabo. La sensació final, passant pels assajos, per l’espectacle en sí, com pel darrer aplaudiment, va ser  inexplicable.  Extremadament emocionant, extremadament apassionant. I  sens dubte, convencent-me de que tot plegat valia  la pena fer-ne una professió.

Joan Llobera

___________________________________________

Joan Llobera.
Joan Llobera.

“Mentiría si os dijera que sabía dónde me metía al inicio del taller de creación que Joan Cusó impartió este segundo curso de Escuela de Actor 2012-2013, durante el primer trimestre.

Erróneamente suponía que, de buen principio, se nos repartiría un texto, una partitura a partir del cual empezar. Pero no, ni una cosa ni la otra:  Tan solo una idea para encender la mecha del proceso creativo que, sólo con la atenta mirada de Joan, nadie sabía hacia dónde nos traería. 

Las primeras sesiones empezaron con improvisaciones, sobre todo gestuales, relacionadas con el mundo onírico y la muerteEste fue el punto de partida. Y poco a poco, con los diferentes ejercicios que se nos proponían, fuimos desarrollando algunos trabajos y descartando otros

Si bien la idea inicial fue muy concretael trabajo evolucionó hacia otras temáticas. Y desde el principio se dibujaron dos líneas de trabajo muy determinadas. Una, basada en la cotidianidad individual del día a día dentro de una casa (partiendo de un trabajo animado de 1983 denominado “Tango” del autor Zbigniew Rybczynski ) y la otra, basada en la gestualidad en grupo, en cierto modo a la manera de Tadeusz  Kantor, evocando maquinaria u organismos vivos.

Así, poco a poco, gracias a la dualidad del trabajo, se adelantaba en una línea o en otra. Y, poco a poco, también, todo iba encontrando su lugar, tejiéndose con nuevas ideas complementarias, tanto de texto como de gesto, para ir ubicándose en la línea de tiempo, y configurándose como producto teatral.

El proceso no fué fácil, puesto que de una parte desconocíamos hacia dónde íbamos; por otra parte también, porque tomar decisiones, en un grupo de trabajo numeroso y con sensibilidades tan diversas, no es sencillo. Y finalmente, porque teníamos un “timing” que había que cumplir; una fecha para presentar el resultado de este proceso. El resultado final fue “Delirio Cotidiano“, taller que se presentó en el Teatro de Can Felipa (Barcelona), el pasado 25 de enero de 2013.

Un espectáculo de cincuenta minutos, de gesto y de texto, con objetos reales e imaginarios, cargado de plasticidad y de poética, surgido de un trabajo continuado, coral, generoso, y necesariamente (tremendamente bien) dirigido. 

En definitiva, con este taller, nos hemos aproximado al cómo crear un espectáculo teatral, desde el principio hasta llegar a un producto final (siempre inacabado), para producirlo y llevarlo finalmente a un escenario.

Y acabo. La sensación final, desde los ensayos, pasando por el espectáculo en sí, así como el último aplauso, fue inexplicable. Extremadamente emocionante, extremadamente apasionante. Y sin duda, convenciéndome de que valía la pena hacer de este trabajo una profesión.

Joan Llobera