EL TIMBAL, 45 ANYS !! ¿Per què seguir els estudis professionals de l’actor a El Timbal? / ¿Por qué seguir los estudios profesionales del actor en El Timbal? 2013-2014

Per la nostra experiència acumulada, 45 anys formant professionals de l’escena. Pels nostres objectius de formar un actor/actriu contemporani/rània que sàpiga treballar amb i sense text. Per disposar d’una metodologia pròpia, moderna i integradora, la Tècnica Coda, […]