Tècnica Lynn Simonson als cursos de Dansa Jazz d’Anna Agustí / Técnica Lynn Simonson en los cursos de Danza Jazz de Anna Agustí

  • Sense categoria
Anna Agustí

La Técnica de Simonson, creada i desenvolupada por la nord-americana Lynn Simonson, és una aproximació orgànica al moviment que prepara al cos per a ballar d’una manera anatòmicament intel•ligent i conscient.

La creadora de la Tècnica de Simonson reconeix que cada estudiant és únic i funciona dintre dels paràmetres musculars i articulatoris individuals.

En lloc de demanar als estudiants d’ adaptar-se a un ideal descrit, són orientats al coneixement anatòmic correcte per als seus cossos.

Per mitjà de conceptes com harmonització equilibrada i profunda de l’estirament, desenvolupament muscular adequat, i posició natural de moviment a través de las articulacions, el participant aprèn a percebre cóm se sent i no cóm es veu.

Desenvolupa i recolza el cos d’una manera que permet el moviment eficient i gratuït i, permet experimentar la alegria de la dansa amb longevitat i benestar.

Anna Agustí, mestre de dansa i col•laboradora de la Fundació Psic-Art Catalunya, ha estat alumna de Lynn Simonson i s’ha format al Jacob Pillow Institute de Massachussets per a seguir els estudis d’aquesta tècnica.

Anna Agustí, professora de dansa jazz a El Timbal, utilitza la dansa com a camí per aprendre un sistema tècnic i metòdic on el més important és corregir les males postures, adquirides o no corregides, i aconseguir trobar la posició natural del cos a l’escena i a la vida quotidiana.

“Es una forma diferent de estudiar i aprendre dansa. Es tracta de tenir la possibilitat de prendre atenció a allò que el propi cos ens esta ensenyant i saber desxifra-ho , traduir-ho amb el moviment, sigui quin sigui el que es vol fer.”

“Tot això està integrat dins una classe de dansa on també es important el ritme(musicalitat) , la mobilització (desplaçaments en el espai) i la sincronització.”

“Amb aquests aprenentatges el estudiant pot aplicar els coneixements a la disciplina que vulgui siguin altres tècniques en dansa , siguin altres disciplines escèniques o simplement en la vida quotidiana.”

Anna Agustí impartirà al Centre cursos de Dansa Moderna-Jazz. Cliqueu aquí per a més informació.

______________________________________________

Anna Agustí

La Técnica de Simonson, creada y desarrollada por la norteamericana  Lynn Simonson, es una aproximación orgánica al movimiento que prepara al cuerpo para bailar de una manera anatómicamente inteligente y consciente.

La creadora de la Técnica de Simonson reconoce que cada estudiante es único y funciona dentro de los parámetros musculares y articulatorios individuales.

En lugar de pedir a los estudiantes que se adapten a un ideal descrito, son orientados al conocimiento anatómico correcto para sus cuerpos.

Por medio de conceptos com armonización equilibrada y profunda del estiramiento, desarrollo muscular adecuado, y posición natural de movimiento a través de las articulaciones, el participante aprende a percibir cómo se siente y como se ve.

Desarrolla y apoya el cuerpo de tal manera que permite el movimiento eficiente y gratuito y, permite experimentar la alegria de la danza con longevidad y bienestar.

Anna Agustí, maestra de danza y colaboradora de la Fundación Psic-Art Catalunya, ha sido alumna de Lynn Simonson y se ha formado en el Jacob Pillow Institute de Massachussets para seguir los estudios de esta técnica.

Anna Agustí, profesora de danza jazz a El Timbal, utiliza la danza como camino para aprender un sistema técnico y metódico donde lo más importante es corregir las malas posturas, adquiridas o no corregidas, y conseguir encontrar la posición natural del cuerpo en la escena y en la vida cotidiana.

“Es una forma diferente de estudiar y aprender dansa. Se trata de tener la posibilidad de tomar atención en aquello que el propio cuerpo nos está enseñando y saber descifrarlo, traducirlo en movimiento, sea lo que sea que se quiere hacer.”

“Todo esto está integrado en una clase de danza donde también es importante el ritmo (musicalidad), la movilización (desplazamiento en el espacio) y la sincronización.”

“Con estos aprendizajes el estudiante puede aplicar los conocimientos a la disciplina que quiera sean otras las técnicas de danza, sean otras las disciplinas escénicas o simplemente en la vida cotidiana.”

Anna Agustí impartirá  esta tècnica en sus cursos de Danza Moderna-Jazz. Clicad aquí para tener más información.