Maria Mandret Abelló

“Per a mi cursar aquest Postgrau a el timbal va significar ordenar tots els coneixements previs i assentar tota la tècnica apresa. El fet que els grups siguin reduïts fa que l’atenció sigui totalment personalitzada.
Personalment, vaig sentir que durant tot el procés la comunicació amb el professorat era clara, teníem els mateixos objectius. S’aprofita cada minut a l’aula!”