Politica de Privacitat i de protecció de dades

EL TIMBAL · Política de privacitat i de protecció de dades
A EL TIMBAL treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. És per això, que en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal, per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones amb les quals ens relacionem.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició dels possibles interessats la informació sobre els tractaments de dades que realitza EL TIMBAL:
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó: El Timbal Centre de Formació i Creació Escènica SCCL
Nom comercial: EL TIMBAL
NIF: F65378655
Direcció: Roger de Flor 85 08013
Telèfon: 933027347
Correu electrònic: escola@eltimbal.org

 

Quins tractaments realitzem?

Tractament Gestió de contactes Activitat ordinària 
Finalitat del tractament Gestió de clients, proveïdors i administrativa

Organització, planificació i gestió de les activitats del centre. Informació al respecte.

Control dels estudiants dels cursos i de l’assistència dels alumnes a les classes

Col·lectiu / s DOCENTS (PERSONES SÒCIES, PERSONES TREBALLADORES)

ESTUDIANTS

PARES O TUTORS

COL·LABORADORS / PROFESSIONALS

PERSONES DE CONTACTE ENTITATS

ALUMNI

Licitud del tractament
 • Relació precontractual o contractual (Persones Treballadores  // col.laboradors // alumnes: alumnes potencials, alumnes, alumnes FP, reserva & matrícules, absentisme // Alumni)
 • Interès legítim per poder mantenir contacte amb les entitats del sector i proveïdors (entitats)
Categoria de les dades personals DNI / NIF / NIE, NOM I COGNOMS, ADREÇA, TELÈFON, CORREU ELECTRÒNIC, SIGNATURA

DADES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS, IBAN, EDAT, SEXE, TUTOR. DADES DE SALUT dels alumnes (si n’aporten)

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor informàtic
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades De forma indefinida per atendre les responsabilitats derivades del tractament o fins que l’interessat exerceixi el dret de supressió

 

Tractament Gestió de contactes ERP
Finalitat del tractament Gestió de clients, proveïdors,administrativa, fiscal i comptable
Col·lectiu / s DOCENTS (PERSONES SÒCIES, PERSONES TREBALLADORES)

ESTUDIANTS

PARES O TUTORS

COL·LABORADORS / PROFESSIONALS

PERSONES DE CONTACTE ENTITATS

ALUMNI

Licitud del tractament
 • Vinculació societària (socis col·laboradors)
 • Contracte legal (persones sòcies, persones treballadores)
 • Relació contractual (llistat professionals: col·laboradors // llistat alumnes: alumnes, alumnes FP // Alumni)
Categoria de les dades personals DNI / NIF / NIE, NOM I COGNOMS, ADREÇA, DADES ECONÒMIQUES
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor informàtic
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Per defecte els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

A partir d’aquest moment, les dades seran cancel·lades no sent utilitzats per l’organització per a cap finalitat.

 

Tractament Imatges
Finalitat del tractament Difusió de les activitats de l’entitat
Col·lectiu / s DOCENTS

PERSONES SÒCIES

PERSONES TREBALLADORES

COL·LABORADORS / PROFESSIONALS

ESTUDIANTS

ALUMNI

Licitud del tractament Consentiment
Categoria de les dades personals IMATGE / VÍDEO
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Cap
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Indefinit, o fins que l’interessat exerceixi el dret de supressió

 

Tractament Candidats / currículums
Finalitat del tractament Incorporació de noves persones a l’organització
Col·lectiu / s Persones candidates a llocs de treball
Licitud del tractament Interès legítim d’ambdúes parts
Categoria de les dades personals NOM I COGNOMS, TELÈFON, ADREÇA ELECTRÒNICA, DADES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que l’interessat exerceixi el dret de supressió

 

Tractament Contactes web
Finalitat del tractament Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer-ne el seguiment.
Col·lectiu / s Persones dels diferents grups d’interès
Licitud del tractament La base per a la resposta a sol·licituds és l’interès legítim empresarial d’oferir suport a les persones dels seus grups d’interès.
Categoria de les dades personals NOM I COGNOMS, TELÈFON, ADREÇA ELECTRÒNICA, POBLACIÓ
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Cap
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Les dades associats a una sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades per un màxim de dos anys.

 

Tractament Mailchimp
Finalitat del tractament Enviament d’informació periòdica sobre El Timbal
Col·lectiu / s Persones o entitats que volen rebre informació de El Timbal
Licitud del tractament La base de l’enviament de newsletters a persones dels nostres grups d’interès es basa en la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir a aquests grups d’interès informació sobre l’activitat de l’organització. A més, per a noves persones de contacte, des de desembre de 2018 es basa en el consentiment exprés que se sol·licita, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de cap contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
Categoria de les dades personals NOM I COGNOMS, COL.LECTIU, ADREÇA ELECTRÒNICA
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicar les dades personals Cap
Categoria dels encarregats del tractament per compte de l’empresa Mailchimp. MailChimp es va autocertificar per EU-U.S. Privacy Shield i el Swiss-U.S. Privacy Shield Règim i transfereix legalment dades personals de UE / EEE als EE. UU. de conformitat amb el certificat d’escut de privacitat.
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades De manera indefinida fins que l’usuari anul·la la seva subscripció, procedint a la limitació automàtica del seu tractament

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EL TIMBAL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: escola@eltimbal.org.

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a EL TIMBAL procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal, personalment, via web o mitjançant formulari web o formulari en suport paper.
 • Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i sels hagi informat prèviament.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física). Pel que fa a dades de salut dels alumnes aquestes no són requerides per EL TIMBAL sinò que són lliurades voluntàriament pels propis interessats o pels seus tutors legals en tant que puguin influir en el procés formatiu, i un cop rebudes en el Centre aquestes dades són conservades per EL TIMBAL de forma confidencial.