Model Formatiu

Comprensió. Organicitat. Dramatúrgia de l’actor i Autonomia.

 

Aquests són els pilars bàsics sobre els quals fonamentem la nostra visió pedagògica a el timbal.

Una mirada sistèmica i global de la realitat actoral, clara, alliberada de tòpics i llocs comuns sobre els professionals de l’actuació, que no té cap més objectiu que proporcionar un aprenentatge sòlid i eficaç, propi del seu ofici: actuar el canvi permanent en escena

Darrere la creació d’aquest sistema metodològic de formació actoral hi ha anys de recerca i una llarga trajectòria docent (Institut del Teatre) dels seus creadors: el Fausto Carrillo i el Ricard Boluda, professors del centre.

Des de la nostra metodologia, no us entrenem per separat els aspectes interns i externs de l’actor/actriu. Ben al contrari, us acompanyem perquè aprengueu a vincular-los sempre. 

“No li trauràs partit quan actues  al teu personatge, si no aprens a vincular-lo sempre a una realitat externa a tu. “

  • Ens interessa potenciar el vostre treball personal, orgànic i interrelacional, i us donem eines i procediments d’autoconeixement i experimentació del vostre procés creatiu.
  • Us proposem una pràctica que respecti el ritme personal i el procés d’aprenentatge individual amb els altres.
  • Us proposem una formació contemporània que us permeti tenir la capacitat de gestionar projectes propis, i a la vegada la capacitat de  participar eficaçment en projectes aliens, siguin aquests vinculats a dramatúrgies textuals com no textuals.
Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información