Missió, visió i valors

Missió
 • Formar, mitjançant un model formatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids coneixements actorals i competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes artístics i vitals.
 • Esdevenir un centre pioner i innovador de formació i recerca pedagógica en aquells àmbits que ens són propis.
 • Estimular i promoure els projectes i iniciatives tant de creació pròpia com de creació col·lectiva, tot potenciant la connexió entre creadors/res i professionals del teatre i el cinema.
 • Difondre les arts escèniques i les tècniques actorals tot promovent les habilitats expressives i de comunicació en les persones, els i les professionals i les organitzacions i arribant a públics no consumidors habituals tot fent pedagogia de l’espectador.
 • Estimular l’intercanvi i arrelament cultural en el territori, especialment dins la xarxa cooperativa del país.
Visió
 • Referent formatiu

  Ser el referent formatiu –de base- en arts escèniques de la ciutat de Barcelona, amb afany col·laboratiu amb altres Centres similars o complementaris.

 • Ser sempre un agent actiu

  Ser sempre un agent actiu, aportant el nostre gra de sorra a la difusió, creació i potenciació de la nostra cultura.

 • Assumim com a cooperativa

  Actuar sempre a partir d’uns valors compromesos, aquells que assumim com a cooperativa: una economia social, col·laborativa, solidària i sostenible.

Valors
 • VOCACIÓ, INNOVACIÓ I COMPROMÍS PEDAGÒGICS

 • PROXIMITAT I TRACTE PERSONALITZAT

 • PARTICIPACIÓ , DEMOCRÀCIA, TRANSPARÈNCIA I COOPERACIÓ

 • COMPROMÍS SOCIAL I AMB EL NOSTRE ENTORN