Missió, visió i valors

Missió
 • Formar, mitjançant un model formatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids coneixements actorals i competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes artístics i vitals.
 • Esdevenir un centre pioner i innovador de formació i recerca pedagógica en aquells àmbits que ens són propis.
 • Estimular i promoure els projectes i iniciatives tant de creació pròpia com de creació col·lectiva, tot potenciant la connexió entre creadors/res i professionals del teatre i el cinema.
 • Difondre les arts escèniques i les tècniques actorals tot promovent les habilitats expressives i de comunicació en les persones, els i les professionals i les organitzacions i arribant a públics no consumidors habituals tot fent pedagogia de l’espectador.
 • Estimular l’intercanvi i arrelament cultural en el territori, especialment dins la xarxa cooperativa del país.
Visió
 • Ser referent formatiu

  Ser referent formatiu en arts interpretatives del nostre país, tot projectant el nostre model pedagògic innovador, integrador i rigorós.

 • Ser facilitadors de projectes artístics

  Ser facilitadors de projectes artístics, tot impulsant processos de creació i generant espais de comunitat.

 • Ser generadors d’oportunitats

  Ser generadors d’oportunitats acompanyant i orientant a l’alumnat cap al món professional.

 • Ser compromesos socialment

  Ser compromesos socialment, difonent els valors cooperatius i implementant un model de governança respectuós i sostenible, obert a les persones i a l’entorn.

Valors
 • VOCACIÓ, INNOVACIÓ I COMPROMÍS PEDAGÒGICS

 • PROXIMITAT I TRACTE PERSONALITZAT

 • PARTICIPACIÓ , DEMOCRÀCIA, TRANSPARÈNCIA I COOPERACIÓ

 • COMPROMÍS SOCIAL I AMB EL NOSTRE ENTORN

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información