Associació Professional de Teatre per Tots els Públics (TTP)

Espectacle “a tempo!” de la Companyia Xirriquiteula Teatre, amb Rut Bertran i Marc Brualla

Des de El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica, sempre hem apostat fort per la idea d’introduir estudis artístics entre els més joves i dotar-los d’aquesta eina que considerem indispensable en l’educació integral dels estudiants. Fa uns mesos ja vam publicar un article sobre el teatre per joves (Creatividad y educación artística. Teatro para jóvenes.)

Ara ens sembla oportú parlar de l‘Associació Professional de Teatre per Tots els Públics, TTP.

L’Associació TTP és l’eina de coordinació i treball que actors, músics, mags, ballarins, pallassos i titellaires han creat per tal de dignificar el sector del teatre infantil de Catalunya i unir esforços des de la convicció que el seu públic es mereix el millor.

El teatre per a tots els públics de Catalunya es troba des de fa uns anys en un important moment de creixement, tant pel que fa al nivell creatiu, com d’expansió del sector. Però, les condicions en que les companyies han de crear, produir i representar les seves obres no compleixen, massa sovint, unes condicions acceptables i aquest fet repercuteix de forma negativa en el resultat final de l’obra i, per tant, en el seu públic.

És en aquest marc que neix la TTP, el setembre de l’any 2000, com a unió de les principals companyies d’espectacle infantil i familiar de Catalunya, i amb l’objectiu de vetllar per la qualitat dels espectacles i les seves condicions de representació.

La TTP, formada per companyies professionals que fan espectacles dirigits a un públic que inclou: nens i nenes, joves i adults conjuntament, té els següents objectius:

  1. Aconseguir que el teatre per a tots els públics tingui el mateix reconeixement social que qualsevol altres disciplina de les arts escèniques.
  2. Aconseguir que les institucions públiques ens valorin artísticament i donin el suport que es mereix el teatre per a tots els públics.
  3. Vetllar per a què les companyies d’espectacles per a tots els públics treballin amb el màxim de rigor i qualitat.
  4. Treballar conjuntament amb els productors, programadors, circuits, etc. Per a què tot el procés de creació, distribució, organització de l’acte i actuació tinguin la màxima qualitat i el màxim rigor professional.
  5. Aglutinar el màxim de companyies d’espectacles professionals que compleixin els pressupòsits de l’associació, i coordinar-nos amb altres associacions amb interessos comuns.
  6. Lluitar per la normalització i dignificació de les campanyes de teatre escolar, tenint cura del nivell de qualitat dels espectacles i de vetllar per a què els nens i nenes siguin tractats amb el respecte que es mereixen com a espectadors de teatre.
  7. Vetllar pel compliment dels drets d’autor dels espectacles per a tots els públics.
  8. Lluitar per obtenir més presència als mitjans de comunicació.
  9. Vetllar per a què les condicions legals (fiscals i laborals) siguin les òptimes i les mateixes per a tot el sector i que es compleixin.
  10. En definitiva, l’associació procurarà que el resultat final de l’esforç creatiu tingui el millor marc possible per arribar al seu públic.