Interpretar per la càmera | amb Judith Colell

Interpretar per la càmera | amb Judith Colell

      

En la feina de l’actor i l’actriu en cinema té una gran importància el primer pla. Saber actuar en primer pla, mostrant tot el sentiment amb la mirada i evitant gestualitats excessives és molt important per l’actor de cinema.
El nostre treball en aquest curs consistirà en la preparació i grabació d’escenes en primer pla. A la seva posterior visualització, podem treballar i corregir els defectes per millorar. Se seleccionarà una escena per alumne, la qual s’assajarà sota la supervisió de la professora.

A qui s’adreça:

Adreçat a persones amb formació o experiència prèvia en teatre, cinema o televisió. Excepcionalment es podria admetre a persones sense formació que hauran de passar una prova.

Calendari i horari

Inicio curso     03/02/2018

Final curso    04/02/2018

Horaris: 

Dissabte de 10h a 13h i de 14h a 17h

Diumenge de 10h a 14h

Professorat

Judith Colell

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información