Improvisació per a la creació | Monogràfic amb Enric Ases

Improvisació per a la creació | Monogràfic amb Enric Ases

  

Més enllà de l’estructura jerarquitzada del teatre tradicional, el teatre de creació en col.lectiu permet a tots aquells que hi participen involucrar-se en un treball transversal, sincrònic i multidisciplinar.

Ja no és la ment solitària de l’autor la que crea la dramatúrgia que després reinterpretarà el director i representaran els actors en escena, sinó que tant els uns com els altres han de ser capaços d’imaginar, de crear els materials dramàtics i de participar activament en les diferents etapes de l’obra. I per fer-ho, la tècnica de la improvisació és una eina imprescindible. És a traves de les improvisacions dels actors on apareixen els elements que desprès es convertiran en la dramatúrgia de la peça. Un mètode de treball on son necessàries grans dosis de implicació, paciència, imaginació, atenció i generositat. Un espai basat en l’escolta i en la capacitat d’estar present.

Aquest laboratori aprofundeix en la nostra capacitat innata per a imaginar i en la descoberta dels canals que ens permeten fer-ho en col·lectiu, intensificant l’apassionant aventura de crear en equip, fent possible el miracle de la construcció escènica en l’aquí i en l’ara.

En el treball que proposo, les fronteres entre actor, autor i director es dilueixen el que permet que, com a artistes, expressem el mes profund, el mes autèntic de nosaltres mateixos, obrint-nos la possibilitat de ser partícips del que, del com i del perquè, de descobrir i investigar nous llenguatges escènics

La premissa central del curs és la intenció de donar als assistents, les eines necessàries per a poder cartografiar el recorregut que fa una idea des de que neix, com a primera intuïció embrionària, fins a que es converteix en un espectacle capaç de commoure a l’espectador. Eines que ens ajudin a articular el procés de creació en col·lectiu des del rigor i la practicitat i que ens permetin trobar el just equilibri entre el caos i la concreció, el conscient i l’inconscient, el punt mig entre el deliri i la claredat.

OBJECTIUS

  • Exposar maneres de gestionar les diferents dinàmiques de funcionament intern de l’equip, així com donar pautes i protocols per desencallar moments difícils de la creació.
  • Sistematitzar analíticament les diferents fases del procés d’elaboració d’un espectacle, així com dels diferents elements que el componen.
  • La creació d’una peça curta de teatre construïda a partir del debat de les idees que aportin els participants tant a nivell de continguts, com de forma. La intenció és testimoniar el procés de creació a mida que aquest va avançant.

CONTINGUTS BÀSICS

  • Context històric del teatre de creació col.lectiva a Catalunya.
  • Eines per organitzar un grup de treball (objectius i premisses, decidir com decidir, temporalitzar el procés, repartir funcions)
  • La tècnica del brain storming (l’art d’expressar-se en imatges, l’escolta activa)
  • La tècnica de la improvisació (generar materials dramàtics a partir de improvisacions pautades)
  • La dinàmica interna del procés.
  • Els components escènics (de l’argument a l’atmosfera passant pel llenguatge, el ritme intern i els personatges)

METODOLOGIA

Classes amb una part teòrica i una altra pràctica. La part pràctica, al mateix temps, es divideix en dues seccions: treball de taula (imaginar i crear a partir de pluja d’idees) i treball en escena ( improvisacions sobre els materials seleccionats).
Un cop acabada aquesta primera fase del treball, s’iniciarà una segona etapa on es posarà enfasi en la selecció, depuració, fixació i muntatge final dels materials abans de ser representats davant de públic.

A qui s’adreça:

Adreçat a estudiants d’interpretació i a actors i actrius.

Calendari i horari

Inici curs     16/03/2018

Final curs   13/04/2018

Horaris: 

Dimecres i divendres de 18h a 21h

Professorat

Enric Ases

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información