English through acting

English through acting | Formació personal

Adreçat a joves entre 15 i 17 anys.

El teatre suposa una eina summament útil pel desenvolupament i creixement personal dels adolescents en l’etapa més important de les seves vides: entre els 15 i els 17 anys.

Aquest creixement no tan sols fa referència a l’àmbit individual sinó també al treball en equip i a la seva importància.
L’anglès és l’idioma més internacional i útil en l’actualitat, tant a nivell acadèmic, laboral o lúdic. És per això que s’ha convertit avui en dia en una eina essencial per a qualsevol persona. Aquest curs pretén ensenyar, de forma diferent i innovadora, les bases necessàries per entendre, parlar i escriure l’idioma de forma fluida.

Mitjançant aquest curs es pretén proporcionar als alumnes una forma divertida i dinàmica d’expressió corporal i emocional, canalitzar i alliberar les tensions producte del dia a dia, potenciar la seva imaginació i creativitat així com la creació i integració de nous grups i relacions socials.
La suma de tots aquestes aportacions condueixen a un dels principals objectius: incrementar en els alumnes la confiança en ells mateixos i en les seves capacitats, tant pel que fa a l’anglès com en la resta d’aspectes de la seva vida.

Per conèixer més sobre l’anglès vivencial i el teatre, llegeix el següent article del nostre blog 

Theatre is a incredibly useful tool for personal development and growth in teenagers, in what is one of the most important age frames of their life: between the ages of 15 and 17. This growth does not only concern the individual aspect of it, but the importance of teamwork.

English is the most international and useful language from an academic point of view, to find work or just for leisure. For this reason, it has become one of the most essential tools to obtain. This course pretends to teach in a fun and creative way the basic elements to understand, speak and write the language in a fluent way.

Throughout this course, students will obtain a fun and dynamic way of expressing themselves corporally and emotionally, a new way of canalizing their frustrations, maximize their imagination and creativity and also form part of a new group. All of these gains lead to one of the main objectives: improve the students’ confidence, not only with the English language, but also with themselves.

 

Objectius:

  • Aprendre anglès d’una forma diferent i divertida.
  • Augmentar la confiança i agilitat alhora d’expressar-se en anglès.
  • Fomentar la creativitat i la imaginació en l’alumne.
  • Donar eines en la tècnica teatral.
  • Integrar-se en grup nou de joves.

Dirigit a:

Joves entre 15 i 17 anys amb nocions d’interpretació i d’anglès (nivell equivalent al curs escolar )

Calendari i horari

Inici curs     22/09/2017

Final curs     22/06/2018

Horaris: 

Tots els divendres de 18 a 20 hores.

Altres observacions:

És necessari portar material escolar: llibreta i eines per a escriure.

Professorat

Bàrbara Roig

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información