Alumnat en pràctiques en col·laboració amb Perpetuum i la Sala Beckett

eltimbal col·labora, junt amb Perpetuum i la Sala Beckett, en un curs de dramatúrgia sobre el fet social. El curs és impartit per l’Antonio Morcillo i està dirigit a professionals de les arts escèniques i a treballadors de l’àmbit social i cultural.

En una primera fase, l’alumnat del curs iniciarà una investigació de la història, de les seves possibilitats narratives i dels seus personatges en relació a qüestions com la dosificació de la informació, la posició ideològica de l’autor en l’obra, l’ús polític d’elements quotidians en la situació dramàtica o el pamfletisme.

En una segona fase, hi haurà un procés de posada en escena d’aquests textos amb la col.laboracio d’estudiants en pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral. Aquest procés de creació serà dirigit en tot moment per l’alumne (amb la guia del professor) i tindrà el doble objectiu de completar els textos dramàtics amb les aportacions actorals i articular la seva estètica de cara a l’exhibició.