Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral.

eltimbal, Centre de Formació i Creació Escènica, imparteix des de la seva aprovació oficial per part de la Generalitat de Catalunya el Cicle Formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’Actuació Teatral”.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

El cicle formatiu  està configurat per 10 mòduls formatius, dels quals 9 s’imparteixen al centre educatiu i inclouen matèries com a tècniques d’interpretació, entrenament corporal i de la veu, màscara, cant, muntatges escènics, tècniques de dinamització, tècniques d’expressió i comunicació, entre d’altres, i un  mòdul específic  corresponent a les hores de pràctiques externes a empreses del sector.

El Cicle Formatiu Oficial en “Tècniques d’actuació teatral” consta de 2000 h, impartides en dos anys acadèmics, de les quals 1834 h són presencials al centre de formació i les restants 166 h, corresponen a les pràctiques externes.

 

Si vols assistir a una de les sessions informatives que oferim, fes click aquí i apunta’t. T’explicarem el pla d’estudis, les sortides professionals i podràs veure les nostres instal·lacions.

A qui s’adrecen

A totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per a actuar en viu i en mitjans audiovisuals i esdevenir expertes en l’anàlisi i l’aplicació de l’expressió dramàtica en tots els seus àmbits possibles.

Sortides profesionals

Es defineixen per tant quatre possible sortides professionals:

 • Actor-actriu de teatre
 • Actor-actriu de cinema i tv
 • Especialista en activitats de dinamització
 • Especialista en tècniques d’expressió i de comunicació
PLA D’ESTUDIS DEL CICLE FORMATIU AL NOSTRE CENTRE

D’acord amb el decret aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat que defineix el disseny curricular del nou CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral, i seguint, a la vegada, els criteris propis d’aprenentatge, eficàcia i qualitat que han tingut els nostres estudis professionals, El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica presenta el seu pla d’estudis professional per als cursos 2020-2021:

PRIMER CURS:
 • Interpretació
 • Interpretació per a cinema i tv
 • Entrenament corporal
 • Màscara i anàlisi del moviment
 • Dansa
 • Entrenament de la veu parlada
 • Pràctica escènica
 • Formació i Orientació Laboral
 • Improvisació
 • Història de les Arts de l’Espectacle

(nombre d’hores lectives: 979 h)

SEGON CURS:
 • Interpretació
 • Entrenament corporal
 • Entrenament de la veu parlada
 • Cant
 • Taller de Creació
 • Muntatge escènic final
 • Teatre aplicat. Activitats de dinamització
 • Teatre aplicat. Eines de pedagogia teatral
 • Dramatúrgia; Projecte integrat
 • Pràctiques en centres de treball

(nombre d’hores lectives: 1021 h)

Les matèries en negreta corresponen als continguts de les unitats formatives creades pel Centre, exercint la seva competència i llibertat per a programar de les 1834 h, les 132 hores de lliure disposició. Les restants matèries corresponen al desplegament exercit, degudament contextualitzat, dels 9 mòduls professionals definits pel Disseny Curricular del Decret Llei.

REQUISITS PROVES D'ACCÉS

Per la Resolució EDU/652/2020, de 6 de març, es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2020-2021.

REQUISITS ACADÈMICS DE LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar de forma telemàtica mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre (escola@eltimbal.org) la documentació següent:

 • Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves. Si vols descarregar-te el model de sol·licitud, fes click aquí.
 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova per transferència bancària (70 euros).

La sol·licitud d’inscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic dins del termini establert, amb el document i la documentació acreditativa adjunta.

El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què l’aspirant en tingui constància. A més, l’aspirant rebrà quan s’inscriu a secretaria per la prova específica d’accés, les dues opcions de monòlegs que la comissió de la prova ha preparat. Les rebrà en català i en castellà, i haurà de preparar i memoritzar tant sols un d’ells i en l’ idioma que vulgui, com a requisit de preparació de la prova.

MESURES ESPECÍFIQUES MOTIVADES PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

La prova específica d’accés ha estat adaptada a les condicions i mesures de seguretat i higiene que han determinat les autoritats sanitàries.

A continuació us informem de les més rellevants, i us recordem que pocs dies abans de la prova els aspirants inscrits per fer-la al nostre centre, rebran un document recordatori:

 • L’entrada, estada i sortida del Centre estarà sotmesa a estrictes mesures de seguretat i higiene que caldran ser respectades per tothom.
 • En entrar, tothom estarà obligat a rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica que el Centre posarà a disposició en lloc visible. Caldrà mantenir la distància de 2 m. entre persones en tot moment, incloent el moment de la prova.
 • Les persones inscrites que per raons d’especial vulnerabilitat o trobar-se en període de confinament o presenti símptomes d’afectació pel Covid19, no podran acudir al Centre a fer la prova, i hauran d’avisar de la seva situació per tal de gestionar la prova en un altre moment o en una nova convocatòria.
 • S’habilitaran per la prova els espais estrictament necessaris. La resta d’espais del Centre tindran restringit el seu accés. Els aspirants respectaran en tot moment les indicacions en l’ús dels espais per a la prova.
 • Si en algun moment qualsevol aspirant té necessitat d’anar als sanitaris, haurà de seguir el protocol marcat pel Centre per al seu ús.
 • Els aspirants hauran de saber que no estaran operatius els vestuaris del centre i que hauran de venir adequadament vestits de casa.
 • En cas d’utilitzar per la prova instruments, objectes o vestuari especial, l’aspirant els portarà també de casa i els recollirà i guardarà un cop acabada la prova.
 • Els aspirants no podran compartir durant la prova cap objecte (ni bolígrafs, ni monòlegs, ni cap objecte d’attrezzo).
 • En els espais en què els aspirants hagin d’esperar durant la prova, respectaran la distància social o les marques de l’espai què disposen individualment i s’advertirà al mateix de no traspassar-lo.
 • Un cop acabada la prova, els aspirants hauran de recollir les seves coses per emportar-se-les. I rentar-se de nou les mans abans de marxar amb solució hidroalcohòlica.
 • Els aspirants no podran romandre al Centre un cop acabada la prova.

Aquests normes de seguretat estan subjectes en tot moment a qualsevol altre canvi que les autoritats sanitàries determinin. Arribat el cas, els aspirants seran degudament informats

REQUISITS ACADÈMICS DE MATRICULACIÓ

Per a poder matricular-se al cicle formatiu, aquest proper curs 2020-2021, cal disposar de:

 • Tenir 18 anys o complir-los aquell any.
 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2020-2021
 • Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent).
 • O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, s’ha de fer la prova comuna d’accés a un CFGS de la branca d’Arts plàstiques i disseny fent les àrees de català, castellà, anglès i comentari de text (història).
 • O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat.
 • Per a alumnat estranger, cal que tinguin l’homologació del títol de batxillerat.

NORMATIVA

 • Decret 85/2015, de 2 de juny,
  pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)
 • Resolució EDU/652/2020, de 6 de març
  per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8084, de 13.03.2020)

 

CONVOCATÒRIES

el timbal obre dues convocatòries de la prova d’accés, una al juliol i l’altra al setembre, sempre hi quan quedin places lliures.

CONVOCATÒRIA DE JULIOL

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció de forma telemàtica és des del 13 de maig al 18 de juny de 2020.

Calendari de la prova específica d’accés a el timbal

Hora de convocatòria personal
La realització de la prova tindrà lloc el dia 06 de juliol de 2020.

El Centre assignarà uns dies abans de la prova una hora de convocatòria per a cada aspirant que haurà de ser respectada per ambdues parts i que no es modificarà si no és per raons de força major que ho justifiqui.

L’ordre de convocatòria serà decidida pel Centre un cop acabi el termini d’inscripcions. L’ordre de convocatòria podrà citar a una mateixa hora a una o més persones, i sempre en grups petits de no més de 5-6 persones. El Centre ho farà mitjançant correu electrònic, remarcant que no arribin abans de l’hora per evitar esperes innecessàries.

CALENDARI COMPLET

13 de maig al 18 de juny: inscripcions a la prova específica d’ accés.
19 de juny: llista provisional d’ admesos i exclosos a fer la prova que serà pública al nostre web.
Del 19 al 25 de juny: període de reclamacions. (per correu electrònic a la bústia del centre)
26 de juny: La llista definitiva d’ admesos i exclosos a fer la prova es publica a la pàgina web del centre seu de la prova.
06 de juliol: Prova específica d’accés, per hora de convocatòria personalitzada.
7 de juliol: Les qualificacions provisionals es publiquen a la pàgina web del centre seu de la prova.
8 i 9 de juliol: període de reclamacions. (per correu electrònic a la bústia del centre)
10 de juliol: Les qualificacions definitives es publiquen a la pàgina web del centre seu de la prova.
Del 10 al 24 de juliol: matriculació.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció és des de l’1 al 31 de juliol i del 24 d’agost al 9 de setembre de 2020, de 10:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:00 h.

Calendari de la prova específica d’accés a el timbal

Hora de convocatòria personal
La realització de la prova tindrà lloc el 10 de setembre de 2020.

El Centre assignarà uns dies abans de la prova una hora de convocatòria per a cada aspirant que haurà de ser respectada per ambdues parts i que no es modificarà si no és per raons de força major que ho justifiqui.

L’ordre de convocatòria serà decidida pel Centre un cop acabi el termini d’inscripcions. L’ordre de convocatòria podrà citar a una mateixa hora a una o més persones, i sempre en grups petits de no més de 4-5 persones. El Centre ho farà mitjançant correu electrònic, remarcant que no arribi abans de l’hora per evitar esperes innecessàries.

CALENDARI COMPLET

De l’1 de juliol al 9 de setembre: inscripcions a la prova específica d’ accés.
10 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
10 de setembre: Prova específica d’accés, per hora de convocatòria personalitzada
14 de setembre: llista provisional de qualificacions.
Del 14 al 18 de setembre: període de reclamacions.
18 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
Del 18 al 23 de setembre: matriculació.
El 25 de setembre: inici del curs escolar.

MESURES ADMINISTRATIVES DEGUDES A LA PANDÈMIA

Publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions

Totes les publicacions es podran consultar per internet al web del centre, sense desplaçaments, anonimitzant les dades d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Presentació de reclamacions

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. El Centre respondrà amb un altre correu electrònic d’acusament de rebuda de la reclamació.
Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica.

Certificat de superació

Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari.

el timbal obre dues convocatòries de la prova d’accés, una al juliol i l’altra al setembre, sempre hi quan quedin places lliures.

MATRÍCULA AL CURS 2020-2021

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran el lliurament personal del certificat de superació de les proves. En concret, per a la prova de juliol, el dia 23 de juliol; per a la prova de setembre, el dia 18 de setembre.

Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre del 23 al 31 de juliol per a aquells i aquelles que han obtingut plaça a la prova de juliol; i del 18 al 23 de setembre per a  aquells i aquelles que han obtingut plaça a la prova de setembre.

L’horari d’atenció serà de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h. Tanmateix, aquest horari d’atenció pot quedar afectat pels esdeveniments de la pròpia pandèmia. En aquest cas, el període de matriculació es farà telemàticament i els aspirants seran igualment degudament informats.

ATENCIÓ AL PÚBLIC. CONSULTES

Per a qualsevol consulta, i mentre la situació actual continuï poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia electrònica oficial del centre (escola@eltimbal.org).

L’horari escolar al Centre és de dilluns a divendres, de 09:00 a les 15:00 h

Període de matriculacions pels qui han fet la prova al juliol: del 23 al 31 de juliol.
Període de matriculacions pels qui han fet la prova al setembre: del 18 al 23 de setembre.

Professorat
Array
(
  [0] => Array
    (
      [professor] => 877
    )

  [1] => Array
    (
      [professor] => 875
    )

  [2] => Array
    (
      [professor] => 1991
    )

  [3] => Array
    (
      [professor] => 529
    )

  [4] => Array
    (
      [professor] => 528
    )

  [5] => Array
    (
      [professor] => 873
    )

  [6] => Array
    (
      [professor] => 19539
    )

  [7] => Array
    (
      [professor] => 860
    )

  [8] => Array
    (
      [professor] => 881
    )

  [9] => Array
    (
      [professor] => 866
    )

  [10] => Array
    (
      [professor] => 530
    )

  [11] => Array
    (
      [professor] => 540
    )

)
Professorat
Olga Álvarez Professorat

Moviment

Professorat
Montse Bernad Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea cinema i tv. Coordinació pla de formació actoral. Interpretació, pràctica escènica, teoria. Recursos humans. Generació de continguts.

Professorat
Blanca Bardagil Professorat

Teoria i dramatúrgia.

Professorat
Ricard Boluda Martín Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Cap d’estudis. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia. Logística de serveis. Generació de continguts.

Professorat
Marc Brualla Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea comunicació, difusió i màrqueting. Interpretació, pràctica escènica.

Professorat
Mònica Cordomí Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació general. Coordinació formació cursos regulars.. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia

Professorat
Montse Enguita Professorat

Formació i orientació laboral.

Professorat
Francesca Masclans Professorat

Interpretació musical i cant.

Professorat
Roger Ribó Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea de creació. Interpretació, pràctica escènica. Recursos humans i econòmics.

Professorat
Josep Sàbat Professorat

Improvisació, interpretació.

Professorat
Meritxell Santamaría Professorat / Organització

Administració. Secretaria acadèmica CFGS. Interpretació. Coordinadora formació joves.

Professorat
Natàlia Sellarès Professorat

Veu i text.

“El CFGS m’ha donat les eines teòriques i pràctiques necessàries per treballar com actor al món professional i per entendre que el teatre és un joc d’equip. Grans professionals t’acompanyen i t’assessoren en tot moment en el teu procés d’aprenentatge i t’ajuden a trobar i potenciar el millor de tu com artista de l’escena. Encara que ja no en sigui alumne, una part de mi sempre serà a les aules d’El Timbal!”

Jordi Ciurana. Actor i Creador. Promoció 2015-2017.

Jordi Ciurana,

“Una de les experiències que vaig viure al començar el CFGS va ser adonar-me’n que el món del teatre era molt més gran del que em pensava. Els professors i professores t’obren portes a universos creatius immensos i que t’omplen de ganes d’aprendre i absorbir-ho tot.
Un dels punts forts de eltimbal és que té la seva pròpia metodologia, que es basa en un sistema interpretatiu creat per professionals de la casa. Penso que això és molt productiu a l’hora de començar a endinsar-te en el món de la interpretació, ja que et marca una línia de treball, un camí a recórrer i una seguretat i autoconsciència d’allò que aprens”

Laura Solé, Actriu. Promoció 2015-2017.

Galeria de treballs