Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral.

eltimbal, Centre de Formació i Creació Escènica, imparteix des de la seva aprovació oficial per part de la Generalitat de Catalunya el Cicle Formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’Actuació Teatral”.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

El cicle formatiu  està configurat per 10 mòduls formatius, dels quals 9 s’imparteixen al centre educatiu i inclouen matèries com a tècniques d’interpretació, entrenament corporal i de la veu, màscara, cant, muntatges escènics, tècniques de dinamització, tècniques d’expressió i comunicació, entre d’altres, i un  mòdul específic  corresponent a les hores de pràctiques externes a empreses del sector.

El Cicle Formatiu Oficial en “Tècniques d’actuació teatral” consta de 2000 h, impartides en dos anys acadèmics, de les quals 1834 h són presencials al centre de formació i les restants 166 h, corresponen a les pràctiques externes.

Si vols assistir a una de les sessions informatives de portes obertes que oferim, fes click aquí i apunta’t. T’explicarem el pla d’estudis, les sortides professionals i podràs veure les nostres instal·lacions.

A qui s’adrecen

A totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per a actuar en viu i en mitjans audiovisuals i esdevenir expertes en l’anàlisi i l’aplicació de l’expressió dramàtica en tots els seus àmbits possibles.

Sortides profesionals

Es defineixen per tant quatre possible sortides professionals:

 • Actor-actriu de teatre
 • Actor-actriu de cinema i tv
 • Especialista en activitats de dinamització
 • Especialista en tècniques d’expressió i de comunicació
PLA D’ESTUDIS DEL CICLE FORMATIU AL NOSTRE CENTRE

D’acord amb el decret aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat que defineix el disseny curricular del nou CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral, i seguint, a la vegada, els criteris propis d’aprenentatge, eficàcia i qualitat que han tingut els nostres estudis professionals, El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica presenta el seu pla d’estudis professional per als cursos 2020-2021:

PRIMER CURS:

Interpretació; Interpretació per a cinema i tv; Entrenament corporal; Màscara i anàlisi del moviment; Dansa; Entrenament de la veu parlada; Pràctica escènica; Formació i Orientació Laboral; Improvisació; Història de les Arts de l’Espectacle. (nombre d’hores lectives: 979 h)

SEGON CURS:

Interpretació; Entrenament corporal; Entrenament de la veu parlada; Cant;Taller de Creació; Muntatge escènic final; Teatre aplicat. Activitats de dinamització; Teatre aplicat. Eines de pedagogia teatral; Dramatúrgia; Projecte integrat; Pràctiques en centres de treball. (nombre d’hores lectives: 1021 h)

Les matèries en negreta corresponen als continguts de les unitats formatives creades pel Centre, exercint la seva competència i llibertat per a programar de les 1834 h, les 132 hores de lliure disposició. Les restants matèries corresponen al desplegament exercit, degudament contextualitzat, dels 9 mòduls professionals definits pel Disseny Curricular del Decret Llei.

REQUISITS PROVES D'ACCÉS

Estem a l’espera de la publicació al DOGC per la Generalitat de Catalunya de la resolució de les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral corresponents al curs 2020-2021.

 

REQUISITS ACADÈMICS DE LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves. Si vols descarregar-te el model de sol·licitud, fes click aquí.

 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (70 euros).

L’aspirant haurà de recollir quan s’inscriu a secretaria per la prova específica d’accés, les dues opcions de monòlegs que la comissió de la prova ha preparat. Les rebrà en català i en castellà, i haurà de preparar i memoritzar tant sols un d’ells, com a requisit de preparació de la prova.

 

REQUISITS ACADÈMICS DE MATRICULACIÓ

Per a poder matricular-se al cicle formatiu, aquest proper curs 2020-2021, cal disposar de:

 • Tenir 18 anys o complir-los aquell any.
 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2020-2021
 • Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent).
 • O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, s’ha de fer la prova comuna d’accés a un CFGS de la branca d’Arts plàstiques i disseny fent les àrees de català, castellà, anglès i comentari de text (història).
 • O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat.
 • Per a alumnat estranger, cal que tinguin l’homologació del títol de batxillerat.

 

NORMATIVA

 • Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)
 • Pendent Resolució corresponent al curs 2020-2021 per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral.

 

CONVOCATÒRIES

 

El timbal obre dues convocatòries de la prova d’accés, una al juny i l’altra al setembre.

 

CONVOCATÒRIA DE JUNY

Període d’inscripció:

 • Del 15 d’abril al 4 de juny: inscripció  a les proves d’accés al CFGS.
 • 5 de juny: llista provisional d’admesos a la prova.
 • Del 8 al 12 de juny: període de reclamacions.
 • 12 de juny: llista definitiva d’admesos a la prova.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal:

 • 29 de juny prova específica d’ accés al CFGS.
 • 3 de juliol: qualificacions provisionals.
 • Del 3 al 8 de juliol: període de reclamacions.
 • 9 de juliol: qualificacions definitives.

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Termini d’inscripció:

 • Del 17 de juliol al 4 de setembre: inscripció  a les proves d’accés al CFGS.
 • 4 de setembre: llista provisional d’admesos a la prova.
 • Del 7 al 9 de setembre: període de reclamacions.
 • 9 de setembre: llista definitiva d’admesos a la prova.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal:

 • 10 de setembre prova específica d’ accés al CFGS.
 • 14 de setembre: qualificacions provisionals.
 • Del 14 al 18 de setembre: període de reclamacions.
 • 18 de setembre: qualificacions definitives.

Inici de curs 25 de setembre.

 

MATRÍCULA

Curs  2020-2021

 

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran el lliurament personal del certificat de superació de les proves.

Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre.

 

Calendari de matriculació

Període de matriculacions pels qui han fet la prova al juny: del 9 al 17 de juliol.

Període de matriculacions pels qui han fet la prova al setembre: del 21 al 23 de setembre.

 

L’horari escolar al Centre és de dilluns a divendres, de 09:00 a les 15:00 h

 • Període de matriculacions pels qui han fet la prova al juny: del 9 al 17 de juliol.
 • Període de matriculacions pels qui han fet la prova al setembre: del 21 al 23 de setembre.
Professorat
Professorat
Montse Bernad Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea cinema i tv. Coordinació pla de formació actoral. Interpretació, pràctica escènica, teoria. Recursos humans. Generació de continguts.

Professorat
Blanca Bardagil Professorat

Teoria i dramatúrgia.

Professorat
Mònica Cordomí Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació general. Coordinació formació cursos regulars.. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia

Professorat
Roger Ribó Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea de creació. Interpretació, pràctica escènica. Recursos humans i econòmics.

Professorat
Olga Álvarez Professorat

Moviment

Professorat
Natàlia Sellarès Professorat

Veu i text.

Professorat
Mariona Blanch Professorat

Interpretació musical i cant.

Professorat
Ricard Boluda Martín Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Cap d’estudis. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia. Logística de serveis. Generació de continguts.

Professorat
Marc Brualla Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació àrea comunicació, difusió i màrqueting. Interpretació, pràctica escènica.

Professorat
Mònica Cordomí Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació general. Coordinació formació cursos regulars.. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia

Professorat
Josep Sàbat Professorat

Improvisació, interpretació.

Professorat
Tino Carreño Professorat

Formació i orientació laboral.

Professorat
Mònica Cordomí Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació general. Coordinació formació cursos regulars.. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia

Professorat
Blanca Bardagil Professorat

Teoria i dramatúrgia.

Professorat
Mònica Cordomí Professorat / Organització

Equip directiu / Equip docent. Coordinació general. Coordinació formació cursos regulars.. Interpretació, pràctica escènica, pedagogia

Professorat
Tino Carreño Professorat

Formació i orientació laboral.

Professorat
Meritxell Santamaría Professorat / Organització

Administració. Secretaria acadèmica CFGS. Interpretació. Coordinadora formació joves.

“El CFGS m’ha donat les eines teòriques i pràctiques necessàries per treballar com actor al món professional i per entendre que el teatre és un joc d’equip. Grans professionals t’acompanyen i t’assessoren en tot moment en el teu procés d’aprenentatge i t’ajuden a trobar i potenciar el millor de tu com artista de l’escena. Encara que ja no en sigui alumne, una part de mi sempre serà a les aules d’El Timbal!”

Jordi Ciurana. Actor i Creador. Promoció 2015-2017.

Jordi Ciurana,

“Una de les experiències que vaig viure al començar el CFGS va ser adonar-me’n que el món del teatre era molt més gran del que em pensava. Els professors i professores t’obren portes a universos creatius immensos i que t’omplen de ganes d’aprendre i absorbir-ho tot.
Un dels punts forts de eltimbal és que té la seva pròpia metodologia, que es basa en un sistema interpretatiu creat per professionals de la casa. Penso que això és molt productiu a l’hora de començar a endinsar-te en el món de la interpretació, ja que et marca una línia de treball, un camí a recórrer i una seguretat i autoconsciència d’allò que aprens”

Laura Solé, Actriu. Promoció 2015-2017.

Galeria de treballs