Fonaments per a la direcció d’actors i actrius amb Blanca Bardagil

El proper 18 d’abril de 2018 comença el monogràfic Fonaments per a la direcció d’actors i actrius amb Blanca Bardagil. El curs es durà a terme els dimecres i divendres de 18h a 21h. Aquest curs s’adreça a actors i actrius interessats en la direcció d’actors.

El curs és teòric i pràctic. S’alternaran explicacions sobre els diferents aspectes de la direcció amb la pràctica d’exercicis individuals i també col·lectius. Partint d’uns textos que seran donats per la professora, l’alumne idearà la seva posada en escena posant a prova els aspectes que es treballen al curs. Els alumnes faran també d’actors quan calgui per tal de treballar la direcció actoral.

Aquest workshop és un laboratori de composició coreogràfic. Pensat com un espai per desenvolupar la part creadora dels alumnes, aquests prendran consciència de tot allò que el seu organisme vol revelar, sense prejudicis que el limitin a l’hora de composar.

Es partirà de les eines pròpies i personals per a arribar a composicions que tinguin un llenguatge propi, en relació amb un mateix i buscant, també, la connexió i l’intercanvi amb els altres.

FINALITAT

  • Dotar d’eines els alumnes per tal de poder-se encarar a aspectes de la direcció pel que fa a la direcció d’actors.
  • Aprendre de quina manera es transporta una obra del text a l’escenari.
  • Aprendre a gestionar un assaig.

OBJECTIUS GENERALS

Resoldre qüestions com: què és la direcció escènica? Com partir d’un text? Què li podem demanar a un actor/actriu?