Improvisació per a la creació amb Enric Ases

El proper 16 de març de 2018 comença el monogràfic Improvisació per a la creació amb Enric Ases. El curs es durà a terme els dimecres i divendres de 18h a 21h, i la darrera sessió serà el 13 d’abril.

La premissa central del curs és la intenció de donar a l’alumnat les eines necessàries per a poder cartografiar el recorregut que fa una idea des de que neix, com a primera intuïció embrionària, fins a que es converteix en un espectacle capaç de commoure a l’espectador. Eines que ens ajudin a articular el procés de creació en col·lectiu des del rigor i la practicitat i que ens permetin trobar el just equilibri entre el caos i la concreció, el conscient i l’inconscient, el punt mig entre el deliri i la claredat.

Aquest laboratori aprofundeix en la nostra capacitat innata per a imaginar i en la descoberta dels canals que ens permeten fer-ho en col·lectiu, intensificant l’apassionant aventura de crear en equip, fent possible el miracle de la construcció escènica en l’aquí i en l’ara.

En el treball que proposo, les fronteres entre actor, autor i director es dilueixen el que permet que, com a artistes, expressem el mes profund, el mes autèntic de nosaltres mateixos, obrint-nos la possibilitat de ser partícips del que, del com i del perquè, de descobrir i investigar nous llenguatges escènics.