Per què seguir els Estudis professionals de l’Actor a El Timbal? 2012-2013

Per la nostra experiència acumulada, 43 anys formant professionals de l’escena. Pels nostres objectius de formar un actor/actriu contemporani/rània que sàpiga treballar amb i sense text. Per disposar d’una tècnica […]