Treball, Compromís i Diversió / Trabajo, Compromiso y Diversión

Tinc un gran deute amb l’Art Dramàtic. Em tranquil·litza saber que el Teatre és generós i no hi entén de rancors. És cert: de vegades no he tingut prou en […]