Les limitacions en els actors i les actrius i l’aprenentatge

“Estimo les limitacions, perquè són la causa de la inspiració” –Susan Sontag. LES LIMITACIONS EN ELS ACTORS I LES ACTRIUS I L’APRENENTATGE. TESTIMONI D’UNA ALUMNA. Si hagués de respondre’m a […]