Carme Pla, T de Teatre i l’ofici d’actriu (2)

Continuem amb la segona part de l’entrevista feta a l’actriu Carme Pla: Com heu treballat amb els directors que heu tingut? Els marcàveu uns límits? Hi ha hagut de tot. […]