Sobre Improvisació (i 3) / Sobre improvisación (y 3)

En Joan Cusó, mestre de El Timbal ens fa arribar la seva tercera entrega i última sobre la improvisació des de la perspectiva del Mètode Keith Johnstone. Esperem que sigui […]