Cap a un títol propi de formació professional de grau superior en actuació.

Per Ricard Boluda, Coordinador pedagògic El Timbal, Centre de formació i creació escènica. Especialista en formació de l’actor. Aprofitant la publicació d’aquest article, a l’últim número de la revista “Entreacte”, de […]