Mesures de prevenció generals COVID19

EL TIMBAL: SEGURETAT

el timbal ha elaborat un pla de reobertura i organització adaptat al nostre centre, i que conté totes les mesures preventives, organitzatives, higièniques i de protecció individual, així com les eines de gestió de casos, personal vulnerable i contactes estrets.

 

Consulta aquí les nostres FAQ’s

 

Consulta aquí el PLA D’ACTUACIÓ DE CENTRE

Algunes d’aquestes mesures ens obligaran a totes i a tots a adquirir certes pautes de comportament de sentit comú que ja s’han fet familiars, i a fer un ús corresponsable dels nostres espais i recursos materials.

OPORTUNITAT PER A REPENSAR LA NOVA REALITAT

En comptes de veure aquesta nova realitat com una pèrdua preferim pensar que és una oportunitat per a repensar-la i aprofitar aquestes mesures sanitàries i de prevenció per posar el focus en valors com la solidaritat, el bé comú i l’esforç compartit, com a valors essencials del propi ofici teatral i de tota formació integral com a persona, per tal de fer allò que ens agrada i que volem preservar: l’expressió i comunicació amb les eines que ens ofereix la dramatització.