Preguntes freqüents COVID-19

Hem treballat en un pla de mesures sanitàries i de prevenció per a tot l’alumnat i personal del Centre 21-22, seguint estrictament les mesures d’higiene i prevenció que les autoritats han previst.

Si el vols consultar, clica aquí

MESURES DE PROTECCIÓ, GESTIÓ DE CASOS, ESPAIS I FLUXOS DE CIRCULACIÓ
S’han previst mitjans de protecció?

Sí. Tenim ventilació forçada a totes les aules de l’escola.

A més, eltimbal disposa de punts d’higiene amb dispensadors de gel hidroalcohòlic (entrada de centre, entrada d’aules). El Centre també ha disposat un kit pel professorat dins l’aula amb paper d’un sol ús, agent desinfectant adequat per l’equipament que utilitzis i gel.

 

Les mesures de protecció seran sempre les mateixes?

S’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial.

Quin és el distanciament físic interpersonal establert de manera general?

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

Hem de portar mascareta?

L’ús de la mascareta és obligatòria per l’alumnat de totes les edats i el personal docent i administratiu del centre. És obligatòria en arribar i sortir del centre, als espais comuns (passadís i sanitaris) i als espais de treball per a totes les edats (classes).

Quin tipus de mascareta hem de portar?

Les més recomanables són les de tela (que són reutilitzables) o quirúrgiques per la seva major eficàcia de filtració, respirabilitat i comoditat. Mai amb vàlvules d’exhalació.
També es poden usar les higièniques reutilitzables però la seva eficàcia és menor.
Totes tenen la funció de no contagiar als altres.

Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta?

El centre disposarà d’un estoc de mascaretes quirúrgiques  per aquests casos. Li recordarà però que és la seva obligació i responsabilitat personal disposar sempre d’una.

Quin altre material de prevenció i protecció posarà a disposició el centre?

Gel hidroalcohòlic higienitzant i dispensadors, desinfectants tèxtils i de superfície, un termòmetre sense contacte a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes.

Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar?

Sí, es permetrà el compartir, intercanviar el material pedagògic i escolar. El Centre es compromet a desinfectar el material compartit almenys un cop al dia.

Disposeu d’espai de menjador? Com es podrà utilitzar?

Enguany, de nou, no es podrà disposar de moment de l’Àrea Social com a menjador ni a les pauses ni a l’hora de dinar (15:00-16:00 h).,

Sí es podrà fer us de la font d’aigua, la nevera i el microones.

Com solucioneu la ventilació dels espais de treball?

Tenim ventilació forçada en funcionament permanent. A més, entre classe i classe, deixem 10 minuts per a ventilar de forma natural obrint portes i finestres.

 

Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19?

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). Es pren la temperatura
En cas d’infants i joves, es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.
En cas d’alumnat adult, li demanarem que marxi a casa seva i es posi en contacte amb el seu CAP de referència.
En tots dos casos, si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.

Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, i es confirma per part del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial que té els símptomes de covid-19, què cal fer?
  • La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona.
  • Quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial qui ho posarà en coneixement de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, si s’escau.
Quan pot tornar un alumne o personal del centre que ha estat contagiat pel COVID-19?

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS.

Les assignatures tenen limitada l’activitat física i de contacte?

No, totes les matèries podran exercir el moviment amb llibertat.

Es poden utilitzar els vestidors?

Els vestidors tornen a estar disponibles per l’alumnat.
En cap cas es farà us del vestidor com a espai de reunió, tindrà un us exclusiu per a rentar-se i canviar-se de roba sense entretenir-se, tot mantenint sempre les mesures de prevenció personal.
No serà tampoc un espai habitual d’emmagatzemar objectes personals, ni d’attrezzo, i caldrà buidar-los al finalitzar l’horari lectiu.

Quin serà el protocol d’entrada i sortida al centre?

Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del Centre es mantindrà la senyalística dels circuits de per a entrar i sortir.
En entrar al centre l’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada.
No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada.
L’alumnat dels cursos regulars esperarà abans de començar les classes a l’Àrea Social o fora a l’entrada del carrer a que el professorat els vingui a buscar.

Es poden dur a terme activitats amb la participació de persones externes?

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, com activitats dins del centre amb personal extern, amb les adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Poden entrar les mares i els pares al centre?

Els pares, familiars i amics, podran optar per a esperar a l’alumnat, (especialment als més menuts) al carrer o a la zona social, mantenint en tot moment la distància social. En entrar al Centre caldrà com tothom rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la mascareta posada.

Les classes seran sempre presencials?

Les activitats del centre seran sempre presencials. Només deixaran de ser-ho davant d’una excepcionalitat o emergència sanitària aprovada per les autoritats competents. En aquest cas, el centre decidirà la continuïtat i funcionament de les seves activitats d’acords amb les instruccions del departament de salut i educació. En qualsevol altre cas de no excepcionalitat, l’activitat serà majoritàriament presencial, com ha estat sempre.

El Centre es planteja un funcionament híbrid, presencial i en línia pel proper curs?

No, l’organització del centre ha de garantir la plena presencialitat de l’alumnat. En tot cas, el centre disposarà d’un pla de contingència en cas d’excepcionalitat que podrà preveure funcionaments híbrid per un període de temps limitat.

Per exemple, en cas d’una quarantena obligada per a un grup de treball per donar-se un cas positiu entre els seus components, el centre estudiarà la viabilitat de continuar les classes en línia durant aquest període.

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información