Obert el termini d’inscripció telemàtica a les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral!

el timbal obre dues convocatòries de la prova d’accés, una al juliol i l’altra al setembre, sempre hi quan quedin places lliures.

CONVOCATÒRIA DE JULIOL

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció de forma telemàtica és des del 13 de maig al 2 de juny de 2020.

Calendari de la prova específica d’accés a el timbal

Hora de convocatòria personal
La realització de la prova tindrà lloc el dia 06 de juliol de 2020.

El Centre assignarà uns dies abans de la prova una hora de convocatòria per a cada aspirant que haurà de ser respectada per ambdues parts i que no es modificarà si no és per raons de força major que ho justifiqui.

L’ordre de convocatòria serà decidida pel Centre un cop acabi el termini d’inscripcions. L’ordre de convocatòria podrà citar a una mateixa hora a una o més persones, i sempre en grups petits de no més de 5-6 persones. El Centre ho farà mitjançant correu electrònic, remarcant que no arribin abans de l’hora per evitar esperes innecessàries.

CALENDARI COMPLET

13 de maig al 2 de juny: inscripcions a la prova específica d’ accés.
3 de juny: llista provisional d’ admesos i exclosos a fer la prova que serà pública al nostre web.
Del 5 al 09 de juny: període de reclamacions. (per correu electrònic a la bústia del centre)
10 de juny: La llista definitiva d’ admesos i exclosos a fer la prova es publica a la pàgina web del centre seu de la prova.
6 de juliol: Prova específica d’accés, per hora de convocatòria personalitzada.
7 de juliol: Les qualificacions provisionals es publiquen a la pàgina web del centre seu de la prova.
8 i 9 de juliol: període de reclamacions. (per correu electrònic a la bústia del centre)
10 de juliol: Les qualificacions definitives es publiquen a la pàgina web del centre seu de la prova.
Del 10 al 31 de juliol: matriculació.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció és des de l’1 al 31 de juliol i del 24 d’agost al 4 de setembre de 2020, de 10:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:00 h.

Calendari de la prova específica d’accés a el timbal

Hora de convocatòria personal
La realització de la prova tindrà lloc el 10 de setembre de 2020.

El Centre assignarà uns dies abans de la prova una hora de convocatòria per a cada aspirant que haurà de ser respectada per ambdues parts i que no es modificarà si no és per raons de força major que ho justifiqui.

L’ordre de convocatòria serà decidida pel Centre un cop acabi el termini d’inscripcions. L’ordre de convocatòria podrà citar a una mateixa hora a una o més persones, i sempre en grups petits de no més de 4-5 persones. El Centre ho farà mitjançant correu electrònic, remarcant que no arribi abans de l’hora per evitar esperes innecessàries.

CALENDARI COMPLET

De l’1 de juliol al 4 de setembre: inscripcions a la prova específica d’ accés.
6 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
Del 07 al 09 de setembre: període de reclamacions.
10 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
10 de setembre: Prova específica d’accés, per hora de convocatòria personalitzada
14 de setembre: llista provisional de qualificacions.
Del 14 al 18 de setembre: període de reclamacions.
18 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
Del 18 al 23 de setembre: matriculació.
El 25 de setembre: inici del curs escolar.

 

MESURES ADMINISTRATIVES DEGUDES A LA PANDÈMIA

Publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions

Totes les publicacions es podran consultar per internet al web del centre, sense desplaçaments, anonimitzant les dades d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Presentació de reclamacions

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. El Centre respondrà amb un altre correu electrònic d’acusament de rebuda de la reclamació.
Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica.

Certificat de superació

Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari.

ATENCIÓ AL PÚBLIC. CONSULTES

Per a qualsevol consulta, i mentre la situació actual continuï poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia electrònica oficial del centre (escola@eltimbal.org).

Per a més informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior i la prova d’accés, fes click aquí