Inscripció a les proves del Cicle de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral

A partir del 16 d’abril i fins el 3 de juny podreu fer la inscripció a la convocatòria de juny de la prova específica d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral.

CALENDARI

Període d’inscripció

  • Del 16 d’ abril al 3 de juny: inscripció  a les proves d’accés al CFGS.
  • 7 de juny: llista provisional d’admesos a la prova.
  • Del 10 al 13 de juny: període de reclamacions.
  • 14 de juny: llista definitiva d’admesos a la prova.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal

  • 28 de juny prova específica d’ accés al CFGS. De 9 a 13 hores.
  • 2 de juliol: notes provisionals.
  • Del 2 al 5 de juliol: període de reclamacions.
  • 8 de juliol: notes definitives.

REQUISITS ACADÈMICS DE LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

Podeu veure tota la informació referent a aquesta formació aquí.