Proves d’accés curs 2023-2024

Obertes les inscripcions a les proves d’accés del curs 2023-2024 de la Formació Professional de el timbal

 

El període d’inscripció de les proves d’accés del Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral (convocatòria de juny) finalitza el 22 de juny de 2023. El període d’inscripció de les proves d’accés del Pla de Formació Actoral (convocatòria de juliol) finalitza el 30 de juny. Podeu fer la inscripció a les proves d’accés a la secretaria de la nostra escola de teatre.

 

 

CFGS EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL

 

eltimbal, Centre de Formació i Creació Escènica, imparteix des de la seva aprovació oficial per part de la Generalitat de Catalunya el Cicle Formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’Actuació Teatral”.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Aquesta formació està configurada per 10 mòduls formatius, dels quals 9 s’imparteixen al centre educatiu i inclouen matèries com a tècniques d’interpretació, entrenament corporal i de la veu, màscara, cant, muntatges escènics, tècniques de dinamització, tècniques d’expressió i comunicació, entre d’altres, i un  mòdul específic  corresponent a les hores de pràctiques externes a empreses del sector.

Consta de 2000 hores, impartides en dos anys acadèmics, de les quals 1.834 hores són presencials al centre de formació i les restants 166 h, corresponen a les pràctiques externes.

 

Calendari complet. Convocatòria de juny

 • 14 d’abril al 22 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés.
 • 22 de juny: publicació provisional d’admesos.
 • 22 i 23 de juny: període de reclamacions.
 • 23 de juny: publicació definitiva d’admesos.
 • 26 de juny: prova específica d’accés.
 • 27 de juny: qualificacions provisionals.
 • Del 27 al 29 de juny: període de reclamacions.
 • 30 de juny: les qualificacions definitives es publiquen a la pàgina web del centre seu de la prova.
 • Del 3 al 21 de juliol (1r curs del CFGS): matriculació.

 

 

PLA DE FORMACIÓ ACTORAL

 

El programa d’assignatures compta amb totes les matèries necessàries perquè l’alumnat assoleixi un domini suficient del propi cos, de la veu i de les tècniques d’actuació de base. El programa compta amb l’aplicació del tècniques de formació pròpies (sistema CODA).

Consta d’un total de 900h de formació + 400 hores de treball autònom repartides en dos cursos lectius, d’octubre a juny. El compromís d’assistència i de pagament és anual.

 

Calendari complet. Convocatòria de juliol

 • 24 d’abril al 30 de juny: inscripcions a la prova d’accés.
 • 3 de juliol: prova d’accés.
 • 4 de juliol: matriculació.

 

 

Per qualsevol dubte, contacta amb nosaltres a escola@eltimbal.org , trucant al 93 302 73 47 o presencialment a la secretaria del centre. Contactarem amb tu de seguida.