L’altre / El otro, por el director de cine Joaquim Oristrell

En Joaquim Oristrell ha estat i és un dels puntals del nostre Màster “L’actor cinematogràfic”, pla d’estudis dedicat a la formació de l’actor en els medis audiovisuals. Oris comparteix amb […]