centre de formació i creació escènica

Convocatòria de setembre de les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral..

Convocatòria de setembre

El termini d’inscripció és des del 17 de juliol i fins al 7 de setembre de 2017, de 09:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:30 h.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal

La realització de la prova tindrà lloc el divendres, 15 de setembre de 2017, i la seva durada serà, en primera convocatòria, de 09:00 a 13:00 h; i en segona convocatòria, de 16:00 a 20:00 h.

Per a més informació detallada del contingut de la prova específica al nostre Centre cliqueu aquí.

Inscripció i matrícula

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran el dia 22 de setembre, el lliurament personal del certificat de superació de les proves. Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre del 22 al 30 de setembre, de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h.

Requisits acadèmics

Sol·licitud d’admissió i inscripció. Documentació

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

 • Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves
 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (70 euros).

En fer la inscripció, els aspirants rebran de la secretaria del centre dues propostes de monòleg, en català i castellà, per a escollir lliurement una d’elles, en qualsevol dels dos idiomes. Aquest monòleg l’hauran de preparar i memoritzar abans de la prova.

Matriculació. Documentació

Per a poder matricular-se al cicle formatiu, aquest proper curs 2017-2018, cal disposar de:

 • Tenir 18 anys o complir-los aquell any.
 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2017-2018
 • Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent).
 • O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, documentació que acrediti que s’ha fet i aprovat la prova comuna d’accés a un CFGS.
 • O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat.
 • Per a alumnat estranger, cal que tinguin l’homologació del títol de batxillerat.

Documents:

 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2017-2018
 • Document oficial que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent), amb una d’aquestes modalitats:
 • fotocòpia compulsada al centre on es va cursar;
 • fotocòpia sense compulsar i títol original;
 • comprovant de pagament de la tramitació del títol de batxillerat;
 • comprovant d’haver aprovat l’accés per alguna de les altres modalitats esmentades més amunt.

Per a més informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral, fes click aquí.

Anar a Dalt