Convocatòria de setembre de les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral.

Convocatòria de setembre

El termini d’inscripció és des del 17 de juliol i fins al 7 de setembre de 2017, de 09:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:30 h.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal

La realització de la prova tindrà lloc el divendres, 15 de setembre de 2017, i la seva durada serà, en primera convocatòria, de 09:00 a 13:00 h; i en segona convocatòria, de 16:00 a 20:00 h.

Per a més informació detallada del contingut de la prova específica al nostre Centre cliqueu aquí.

Inscripció i matrícula

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran el dia 22 de setembre, el lliurament personal del certificat de superació de les proves. Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre del 22 al 30 de setembre, de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h.

Requisits acadèmics

Sol·licitud d’admissió i inscripció. Documentació

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

 • Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves
 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (70 euros).

En fer la inscripció, els aspirants rebran de la secretaria del centre dues propostes de monòleg, en català i castellà, per a escollir lliurement una d’elles, en qualsevol dels dos idiomes. Aquest monòleg l’hauran de preparar i memoritzar abans de la prova.

Matriculació. Documentació

Per a poder matricular-se al cicle formatiu, aquest proper curs 2017-2018, cal disposar de:

 • Tenir 18 anys o complir-los aquell any.
 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2017-2018
 • Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent).
 • O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, documentació que acrediti que s’ha fet i aprovat la prova comuna d’accés a un CFGS.
 • O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat.
 • Per a alumnat estranger, cal que tinguin l’homologació del títol de batxillerat.

Documents:

 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2017-2018
 • Document oficial que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent), amb una d’aquestes modalitats:
 • fotocòpia compulsada al centre on es va cursar;
 • fotocòpia sense compulsar i títol original;
 • comprovant de pagament de la tramitació del títol de batxillerat;
 • comprovant d’haver aprovat l’accés per alguna de les altres modalitats esmentades més amunt.

Per a més informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral, fes click aquí.