Oberta la convocatòria de setembre de les proves d’accés al nostre Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral

Convocatòria de setembre

El termini d’inscripció és des de 22 de juny al 8 de setembre de 2016, de 10:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:00 h.

Calendari i horaris de la prova específica d’accés a el timbal

La realització de la prova tindrà lloc el divendres, 16 de setembre de 2016, i la seva durada serà, en primera convocatòria, de 09:00 a 12:00 h; i en segona convocatòria, de 15:00 a 18:00 h.

Per a més informació detallada del contingut de la prova específica al nostre Centre cliqueu aquí.

Inscripció i matrícula

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran el dia 22 de setembre, el lliurament personal del certificat de superació de les proves. Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre del 23 al 30 de setembre, de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h.

Requisits acadèmics

Sol·licitud d’admissió i inscripció. Documentació

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

 • Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves
 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (120 euros).

 

Matriculació. Documentació

Per a poder matricular-se al cicle formatiu, aquest proper curs 2016-2017, cal disposar de:

 • O bé el títol de batxillerat *.
 • O bé, comprovant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • O bé, comprovant d’haver superat les Proves comunes d’accés al CFGS o tenir una resolució d’exempció d’aquestes proves. S’ha d’atendre al que indica el certificat de superació de les proves o la resolució d’exempció que indica a quins cicles es pot accedir.
 • O bé, per als més grans de 18 anys d’edat, complerts durant l’any 2016, que no estan en possessió del títol de batxillerat ni han superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, comprovant d’haver obtingut el requisit acadèmic en la prova organitzada a tals efectes, per la Direcció General d’atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Altres titulacions:Títol de tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics; Títol de tècnic especialista (els antics FP2); Estudis de grau, diplomatures, llicenciatures, enginyeries tècniques o superiors.

* Per a alumnat estranger, cal que tinguin l’homologació del títol de batxillerat.

Documents:

 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés 2016-2017
 • Document oficial que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent), amb una d’aquestes modalitats:
 • fotocòpia compulsada al centre on es va cursar;
 • fotocòpia sense compulsar i títol original;
 • comprovant de pagament de la tramitació del títol de batxillerat;
 • comprovant d’haver aprovat l’accés per alguna de les altres modalitats esmentades més amunt.

Per a més informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral, fes click aquí.