Petits grans cooperativistes / Pequeños grandes cooperativistas

  • el timbal COMPROMÈS SOCIALMENT

que-han-cooperativa-Fecec-Rebollar_ARAIMA20130817_0007_17Petit Món Times i Hand-Made. Un diari i un taller de confecció d’objectes fets a mà. Aquests són alguns dels resultats d’un ambiciós programa per fomentar el treball en equip entre l’alumnat de la E.S.O. que s’ha impulsat des de diferents cooperatives del país. En concret aquests projectes surten de l’escola Petit Món Felisa Bastida de Castelldefels i són alguns exemples del que s’ha aconseguit en aquest centre, ja que en total aquest any s’han impulsat onze cooperatives sota l’aixopluc de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (Fecec).

Els alumnes han fet una aportació inicial de cinc euros per tirar endavant els seus projectes i no ha estat un camí exempt de dificultats : “El primer dels quatre números del diari que hem publicat el vam imprimir en una papereria i ens va costar molts diners…al final ens han quadrat els números, però pensàvem que obtindríem més beneficis”-comenta el president de la cooperativa del diari Petit Món Times.  “Ha valgut la pena i volem continuar amb el projecte l’any vinent”, subratlla la presidenta de la cooperativa Hand Made.

La directora de l’escola posa èmfasi en que aquest projecte “és una experiència molt gratificant i que donarà fruits perquè és un model d’emprenedoria que s’allunya del model d’èxit personal i individual, i que és possible gràcies a la suma de talents, al valor del grup i al repartiment d’esforços tant personals com econòmics.”. La Fecec és l’encarregada de supervisar i fer el seguiment de totes aquestes cooperatives i vetlla per donar tant rigor com sigui possible a l’iniciativa.

Un 15% dels beneficis que obtenen les cooperatives d’alumnes es destinen a ONG’s i la resta normalment la utilitzen per formar-se en el sector i continuar invertint en el seu projecte. L’objectiu, doncs, és principalment educatiu.

Des de El Timbal Centre de Formació i Creació Escènica, i com a cooperativa de treball associat i  membres de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya volem donar suport i visibilitat a aquestes iniciatives que es proposen en el món educatiu  no només perquè el fet que es desenvolupin aquests programes en educació cooperativa des de la Fecec dibuixa un futur esperançador pel món de les cooperatives en futures generacions, sinó també perquè la nostra pràctica educativa es basa  en formar alumnes solidaris, respectuosos, crítics, dinàmics, justos, creatius i democràtics. Actors i actrius creadors i persones íntegres, en definitiva.

Montse Bernad

Fonts: Diari Ara , dissabte 17 agost 2013; web escola Petit Món Felisa Bastida; web Fecec.

_________________________________________

Pequeño Mundo Times y Hand-Made. Un diario y un taller de confección de objetos hechos a mano. Estos son algunos de los resultados de un ambicioso programa para fomentar el trabajo en equipo entre el alumnado de la E.S.O. que se ha impulsado desde diferentes cooperativas del país. En concreto estos proyectos salen de la escuela Pequeño Mundo Felisa Bastida de Castelldefels y son algunos ejemplos de lo que se ha conseguido en este centro, pues en total este año se han impulsado once cooperativas bajo el paraguas de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Catalunya (Fecec). 

Joves de El Timbal
Joves de El Timbal

Los alumnos han hecho una aportación inicial de cinco euros para tirar adelante sus proyectos y no ha sido un camino exento de dificultades: “El primero de los cuatro números del diario que hemos publicado lo imprimimos en una papelería y nos costó mucho dinero… al final nos han cuadrado los números, pero pensábamos que obtendríamos más beneficios” -comenta el presidente de la cooperativa del diario Pequeño Mundo Times. “Ha valido la pena y queremos continuar con el proyecto el año próximo”, subraya la presidenta de la cooperativa Hand Made.

La directora de la escuela pone énfasis en que este proyecto “es una experiencia muy gratificante y que dará frutos porque es un modelo de emprendedor que se aleja del modelo de éxito personal e individual, y que es posible gracias a la suma de talentos, al valor del grupo y al reparto de esfuerzos tanto personales como económicos”. La Fecec es la encargada de supervisar y hacer el seguimiento de todas estas cooperativas y velar por dar tanto rigor como sea posible a la iniciativa.

Un 15% de los beneficios que obtienen las cooperativas de alumnos se destinan a ONG’s y el resto normalmente se utilizan para formarse en el sector y continuar invirtiendo en su proyecto. El objetivo, pues, es principalmente educativo.

Desde El Timbal Centro de Formación y Creación Escénica, y como cooperativa de trabajo asociado y miembros de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya queremos apoyar y dar visibilidad a estas iniciativas que se proponen en el mundo educativo no sólo porque el hecho que se desarrollen estos programas en educación cooperativa desde la
Fecec dibuja un futuro esperanzador por el mundo de las cooperativas en futuras generaciones, sino también porque nuestra práctica educativa se basa en formar alumnos solidarios, respetuosos, críticos, dinámicos, justos, creativos y democráticos. Actores y actrices creadores y personas íntegras, en definitiva.

Montse Bernad

Fuentes: Diari Ara, sábado 17 agosto 2013; web escuela Pequeño Mundo Felisa Bastida; web Fecec.