Pràctiques a El Timbal, alumnes externs de l’Universitat de Barcelona /Prácticas en El Timbal, alumnos externos de la Universidad de Barcelona (1)

  • el timbal COMPROMÈS SOCIALMENT

Escena de "Família", amb Anna Molas i Andy Ribas. Novembre 2013
Escena de “Família”, amb Anna Molas i Andy Ribas. Novembre 2013

Per segon any consecutiu, El Timbal ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona per tal d’oferir aquesta possibilitat al nostre centre a una de les seves alumnes que cursa el Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts. L’Anna Massallé recull a continuació les seves impressions d’aquest primer trimestre.

Actors amb doble pell. L’actor naturalista a través de l’obra Família de Fernando León de Aranoa:

“Des d’aquest octubre gaudeixo d’una oportunitat d’or: gràcies al pràcticum del Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts de la Universitat de Barcelona i a la bona voluntat d’El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica, tinc la sort de poder veure pel forat del pany com evoluciona i pren cos el curs “Pràctiques d’actor”.

Aquesta experiència em permet gaudir del treball individual i grupal de tots i cadascun dels actors que setmana rere setmana juguen i experimenten a l’escenari, per anar construint una història tan inversemblant com interessant: la d’un grup d’actors contractats per un home, Santiago, que els vol convertir en la seva família el dia del seu aniversari.

A través de l’adaptació del guió de Fernando León de Aranoa Familia, la Júlia, l’Àlex, la Cristina, l’Andy, l’Anna, la Núria, el Josep, l’Estel i l’Adriana donen vida als personatges de Carla, Santiago, Rosa, Carmen, Ventura, Sole, Alícia i Lluna.

Per què aquest guió, per a unes pràctiques d’actor? Si entreu a la pàgina web d’El Timbal i investigueu una mica, veureu que durant el primer trimestre, aquestes pràctiques volen ser una aproximació al teatre naturalista, que es troba a la frontera amb el llenguatge cinematogràfic. El guió de Fernando León de Aranoa proposa un viatge per diferents situacions en les quals cal matisar sempre el nivell de naturalitat, de “sentit d’organicitat (“de veritat”)(1), en la interpretació.

Els actors d’ El Timbal interpreten actors que interpreten personatges. Es vesteixen, doncs, amb una doble pell: la d’un personatge dins d’un personatge. Afronten, per tant, el repte de treballar a la frontera de les actituds mínimament forçades dels actors que estan actuant, i les actituds i situacions naturals, dels actors quan estan “fora d’escena”, lluny de la mirada de Santiago.

És un privilegi veure com els diferents personatges van prenent forma a través de la improvisació, de la construcció de la seva personalitat i dels seus antecedents, i de  la recerca dels seus motius i objectius. Mica en mica la història es va omplint de matisos: els actors van descobrint camins tant a nivell individual com en les escenes corals. Enmig de tot això, el guiatge d’en Ricard Boluda és la mirada que espera i incentiva la descoberta per part dels propis actors; la veu que hi afegeix observacions i aclariments portadors de matisos i sentit. Tot plegat va sumant: cada dia hi ha més escolta, més risc en la creació i noves descobertes. I poc a poc, el dia de la presentació en públic s’acosta.

Si voleu gaudir del privilegi de veure el resultat de tot aquest treball, podeu dirigir-vos a El Timbal el dia 19 de desembre a 2/4 de 9 del vespre. Gaudireu d’una sessió d’aula oberta del curs de Pràctiques d’Actor i podreu apreciar un grup d’actors treballant amb doble pell.”

Anna Massallé i Puig

És oberta la matrícula per a participar en el proper taller dedicat a Federico García Lorca i la seva obra “Bodas de sangre”, com a exemple d’un sistema d’actuació no naturalista, poètic i ritual. Per a més informació cliqueu aquí.

(1) “Sentit d’organicitat” és el terme emprat per la Metodologia Coda en substitució del terme stanislavskià “sentit de veritat”.

_______________________________________________

Escena del taller de Prácticas de Actor "Familia, con Cristina Pérez, Júlia Ibarzs i Estel.
Escena del taller de Prácticas de Actor “Familia”, con Cristina Pérez, Júlia Ibarzs i Estel.

Por segundo año consecutivo,  El Timbal ha firmado un convenio de prácticas con la Universitat de Barcelona para que uno/a de sus alumnos/as que cursa el Máster en Educación Interdisciplinaria de las Artes pueda hacerlas en nuestro centro. Anna Massallé, recoge a continuación sus impresiones de este primer trimestre de pràcticas con nosotros.

Actores con doble piel. El actor naturalista a través de la obra Familia, de Fernando León de Aranoa:

“Desde el mes de octubre disfruto de una oportunidad de oro: grácias al prácticum del Máster en Educación Interdisciplinaria de las Artes de la Universitat de Barcelona y a la buena voluntad de El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica, tengo la suerte de poder mirar por el ojo de la cerradura como evoluciona y toma cuerpo el curso “Prácticas de actor”.

Esta experiencia me permite disfrutar del trabajo individual y grupal de los actores que semana tras semana juegan y experimentan en el escenario, construyendo una historia tan inverosimil como interesante: la de un grupo de actores contratados por un hombre, Santiago, que les convierte en su familia en dia de su cumpleaños.

A través de la adaptación del guión de Fernando León de Aranoa Familia, la Júlia, Àlex, Cristina, Andy, Anna, Núria, Josep, Estel y Adriana dan vida a los personajes de Carla, Santiago, Rosa, Carmen, Ventura, Sole, Alícia y Lluna.

¿Por qué este guión, para unas práctiques de actor? Si entrais en la página web de El Timbal e investigais un poco, vereis que durante el primer trimestre, estas prácticas se centran en la aproximación al teatro naturalista, jugando en la frontera con el lenguaje cinematográfico. El guión de Fernando León de Aranoa propone un viaje por diferentes situaciones en las cuales es preciso matizar el nivel de naturalidad, de “sentido de organicidad” (“de verdad”) (1), en la interpretación.

Los actores de El Timbal interpretan actores que interpretan personajes. Se visten, pues, con una doble piel: la de un personaje dentro de un personaje. Afrontan, por tanto, el reto de trabajar en la frontera de las actitudes mínimamente forzadas de los actores que estan actuando, y las actitudes y situaciones naturales, de los actores cuando están “fuera de escena”, lejos de la mirada de Santiago.

Es un privilegio ver como los diferentes personajes van tomando forma a través de la improvisación, de la construcción de su personalidad y de sus antecedentes, y de  la búsqueda de sus motivos y objectivos. Poco a poco la historia se va llenando de matices: los actores van descubriendo caminos tanto a nivel individual como en las escenas corales. En medio de todo esto, la guía de Ricard Boluda es la mirada que espera e incentiva el descubrimiento por parte de los propios actores; la voz que añade observaciones y aclaraciones a los matices y sentido. En resumen: cada día hay más escucha, más riesgo en la creación y nuevas aportaciones. Y poco a poco, el día de la representación en público se acerca.

Si quereis tener el privilegio de ver el resultado de todo este proceso de trabajo, podeis dirigiros a El Timbal el dia 19 de diciembre a las 20:30 h. Podreis disfrutar de la sesión de aula abierta del curso Prácticas de Actor.

Anna Massallé i Puig

Está abierta la matrícula para participar en el próximo taller dedicado a Federico García Lorca y su obra “Bodas de sangre“, como ejemplo de un sistema de actuación no naturalista, poético y ritual. Para más información clicar aquí.

(1) “Sentido de organicidad” es el término utilizado por la Metodología Coda en substituciós del término stanislavskiano “sentido de verdad”.