Col·labora

Definició de persona sòcia col·laboradora:

Persones físiques o jurídiques, les quals, sense realitzar directament l’activitat cooperativitzada principal que és el treball, col·laboren en la consecució de l’objecte social de la Cooperativa.

Quan es va crear la figura de persona sòcia col·laboradora a el timbal, i per què?

El desembre de 2014, per pagar les obres del nou local que ara ocupem al carrer Roger de Flor, vàrem dissenyar un pla de finançament dins del món cooperatiu, i es va fer necessària la col·laboració de moltes persones i entitats que varen aportar el seu gra de sorra per fer possible el canvi, recolzant el projecte en forma d’avals mancomunats o aportant diners en forma de títols participatius i/o fent-se persones sòcies col·laboradores (a partir d’ara anomenarem: SC).

Motivacions per ser persona sòcia col·laboradora de el timbal:

A finals de gener del 2018 el timbal ja ha retornat els títols participatius, però segueix comptant amb el suport dels avals mancomunats (fins el retorn del préstec de COOP57), i segueix comptant també amb el suport i participació de les persones SC. La majoria són persones treballadores de la cooperativa, i d’altres simpatitzants o amigues, però totes ho són perquè creuen en el nostre projecte i volen recolzar-lo.
Després de tres anys i amb la mirada posada en el futur, ara sentim la necessitat de tornar a convocar a la participació, reforçant de nou el compromís social que caracteritza el nostre projecte.

Alta:

L’aportació mínima per adquirir la condició de persona SC és de 100€ d’aportació obligatòria + 400€ d’aportació voluntària (d’aquesta manera complim equitativament amb el compromís establert amb les persones que ja són sòcies).
La quantitat de capital compromesa per a les persones SC s’haurà de fer efectiva o bé de forma complerta, o bé el 25% en el moment de la incorporació, i la resta, es podrà desembossar com a màxim, en el termini d’un any.
Un cop fet efectiu el pagament, es signarà el certificat d’incorporació corresponent.

Baixa:

La Baixa voluntària de la persona SC sempre es considerarà justificada. Quan aquesta persona es vol donar de baixa de la cooperativa, tindrà dret a sol·licitar la recuperació de les seves aportacions de capital i aquest reemborsament s’haurà de fer efectiu per part de la cooperativa en el termini màxim de dos mesos.

Drets de les persones sòcies col·laboradores:

Dret a vot en l’Assemblea General, però en cap cas el conjunt dels vots de totes les persones SC podrà superar el 10% de la totalitat dels vots socials.

  • Dret a demanar aules per assajar o per a reunions, sempre que l’activitat principal del centre ho faci possible, al preu de 4€/h.
  • Dret d’accés de forma gratuïta a un workshop de cap de setmana a l’any, per a ell/a o per a regalar a algú proper, sempre que hi hagi places disponibles.
  • Dret a utilitzar el servei de biblioteca del timbal, sol·licitant el carnet corresponent.
  • Dret a gaudir del carnet de l’ACET, que donen accés a descomptes a teatres i altres serveis (consultar web de l’ACET: www.escolesteatre.org)
  • Dret a participació a activitats programades com:
    – Dues entrades gratuïtes a totes les mostres i tallers de l’alumnat
    – Accés a les xerrades organitzades per a la formació professional.

Si estàs interessat/interessada, truca’ns al 933027347, escriu-nos a escola@eltimbal.org o omple el formulari i t’informarem.

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información