Documents de Centre

 

  • Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere del personal docent, administratiu i de l’alumnat.

L’objectiu general d’aquest protocol és definir el marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual i definir un instrument útil per a la prevenció, la detecció i la resolució d’aquests casos.

Si el vols consultar, fes clic aquí

8M el timbal

  • Normativa d’organització i funcionament del Centre.

La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre conté els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, regula la participació de la comunitat escolar a la vida del centre, i concreta les normes acadèmiques i de convivència del centre, així com els mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Si el vols consultar, fes clic aquí

  • Projecte educatiu de Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre és un document pedagògic on es recull de manera detallada la identitat, els objectius i l’organització del nostre centre.

Si el vols consultar, fes clic aquí

  • Projecte curricular de Centre. Cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral.

El projecte curricular de Centre defineix el conjunt d’actuacions articulades entre si i compartides per l’equip docent del nostre centre, i que recull la resposta pedagògica, fruit de la reflexió, la discussió i l’acord del col·lectiu de professors professionals per desenvolupar les finalitats educatives de les etapes que s’imparteixen al centre.

Si el vols consultar, fes clic aquí

día mundial del teatro

  • Codi de conducta per a l’equip professional de eltimbal, centre de formació i creació escènica.

Document d’acceptacio per part del personal treballador del Centre del Protocol per a la Prevenció, detecció i actuació de l’Assetjament sexual, així com de les mesures aprovades per a minimitzar les situacions que poden constituir risc o es presentin amb ambigüitats i que podrien donar peu a ser males interpretacions.

Si el vols consultar, fes clic aquí

igualtat gènere prevenció escola teatre interpretació barcelona el timbal

Abrir chat
Hola! Voldria més informació / Querría más información