EL TIMBAL: SEGURETAT I GARANTIA DE QUALITAT I RESISTÈNCIA ÈTICA (RESILIÈNCIA EDUCATIVA)

  • el timbal ESCOLA
  • el timbal FORMACIÓ

EL TIMBAL: SEGURETAT I GARANTIA DE QUALITAT I RESISTÈNCIA ÈTICA (RESILIÈNCIA EDUCATIVA)

En 50 anys d’existència, a el timbal mai hem confinat l’exercici de l’expressió i la comunicació del nostre alumnat.

L’actual situació generada per la pandèmia està posant a prova al conjunt de la ciutadania i el sistema de vida que ens regeix. La comunitat educativa no és una excepció. Aquests darrers mesos ens hem vist afectats per una situació de força major com mai hauríem imaginat.

Hem hagut de gestionar la incertesa que produïen els esdeveniments i a la vegada trobar solucions imaginatives per adaptar la nostra formació a la realitat del moment. El confinament va fer que l’activitat presencial s’aturés radicalment.

LA REOBERTURA

Ara, hem tornat a una nova realitat que ha permès reobrir els centres educatius tot seguint estrictament les mesures d’higiene i prevenció que les autoritats han previst. Ha estat possible cloure processos d’aprenentatge en alguns casos i programar i impartir les activitats i cursos d’estiu, amb la mirada posada ja en el proper curs 2020-2021.

També hem après i molt. Professorat i alumnat hem treballat més que mai colze a colze per no deixar de fer el que més ens agrada: l’expressió i comunicació teatral i audiovisual.

El Pla d’actuació i funcionament del centre per al proper curs contempla clarament tres idees fortes: SEGURETAT, GARANTIA DE QUALITAT FORMATIVA I RESISTÈNCIA ÈTICA (RESILIÈNCIA EDUCATIVA)

 

EL TIMBAL: SEGURETAT

el timbal ha elaborat un pla de reobertura i organització adaptat al nostre centre, i que conté totes les mesures preventives, organitzatives, higièniques i de protecció individual, així com les eines de gestió de casos, personal vulnerable i contactes estrets. (Per a més informació podeu consultar a les nostres FAQ’s)

Algunes d’aquestes mesures ens obligaran a totes i a tots a adquirir certes pautes de comportament de sentit comú que ja s’han fet familiars, i a fer un ús corresponsable dels nostres espais i recursos materials.

OPORTUNITAT PER A REPENSAR LA NOVA REALITAT

En comptes de veure aquesta nova realitat com una pèrdua preferim pensar que és una oportunitat per a repensar-la i aprofitar aquestes mesures sanitàries i de prevenció per posar el focus en valors com la solidaritat, el bé comú i l’esforç compartit, com a valors essencials del propi ofici teatral i de tota formació integral com a persona,  per tal de fer allò que ens agrada i que volem preservar: l’expressió i comunicació amb les eines que ens ofereix la dramatització.

SEGURETAT
el timbal: seguretat. Circuits de flux.

 

 

 

 

 

 

 

EL TIMBAL: SEGURETAT I GARANTIA DE QUALITAT

La pandèmia ens ha permès posar en primer línia els aspectes essencials del nostre sistema pedagògic. Quan una situació esdevé excepcional has de pensar també quines són les línies i eines de treball més essencials.

Per al professorat ha estat un esforç enorme en poc temps per adaptar els procediments de treball no pas els continguts.  Però a la vegada – això ho hem compartit amb tothom- han aparegut un bon grapat de solucions didàctiques que no només han ajudat a l’aprenentatge de l’alumnat sinó també a plantejar més clarament que mai la singularitat individual d’aquest aprenentatge.

L’alumnat per la seva banda, ha après una gran lliçó a la vegada de responsabilitat i corresponsabilitat. Si bé el grup de treball és fonamental, no ho és menys aprendre a gestionar la part que a cadascú/na li correspon del seu propi procés. Tota aquesta experiència ens acompanyarà sempre a les classes presencials: tècnicament, artísticament i èticament.

GARANTIA DE QUALITAT

EL TIMBAL: SEGURETAT I GARANTIA DE QUALITAT I RESISTÈNCIA ÈTICA (RESILIÈNCIA EDUCATIVA)

Després d’una crisi com la que hem viscut, una part de la societat sempre es constreny, s’amaga, es preserva de noves amenaces. És comprensible i forma part de la nostra humanitat. Espera, dubta, no sap què fer. Fa càlculs de futur, readapta el seu present. Observa, reflexiona i rebutja prendre cap decisió.

Una altra part, proposa establir mecanismes nous que permetin continuar d’alguna manera el nostre dia a dia. Encara que en aquesta recerca es perdin alguns dels aspectes bàsics de la nostra convivència. En l’àmbit educatiu ens hem vist obligats aquestes setmanes de confinament a adoptar el treball en línia, per exemple.

LA COL·LABORACIÓ ALUMNAT, PROFESSORAT I TUTORS, INDIVISIBLE.

Nosaltres, com a pedagogs, i especialistes en formació actoral,  som de parer que els processos d’aprenentatge han de fonamentar-se en la col·laboració alumnat, professorat, tutors. No serveixen solucions intermèdies que minvin la seva estructura interrelacional.

Tot sistema educatiu integrador ha de permetre la presencialitat per damunt de tot. Ha de promoure un model d’aprenentatge experiencial on formadors i alumnat comparteixen el moment, aquell espai on les coses passen. Aquell espai comú, on els jugadors aprenen a jugar amb d’altres, i aprenen com el propi joc és un camp de possibilitats obert.

UN CAMP DE POSSIBILITATS A PRESERVAR

I això cal defensar-ho i en la situació actual més que mai. L’art d’actuar és un art de present i de presència. Esdevé una realitat en el joc, una realitat vinculant a més que uneix alumnat i professorat.  I més enllà dels resultats, preocupació aquesta més pròpia dels professionals de l’escena, pedagògicament, el gran plaer dels que hi participen es troba quan aquests s’adonen de l’enorme camp de possibilitats de prova i construcció que ofereix.

I el nostre compromís es defensar aquest llegat que hem rebut, hem preservat i ajudat a mantenir viu.

Juliol 2020

L’equip, el timbal, Centre de formació i creació escènica

Més de 50 anys de timbal!! (1969-2020)