Vols ser actor? Vols ser actriu?

Convocatòria de setembre de les proves d’accés al PFA

Proves d’accés

Per formalitzar la inscripció com a persona aspirant a les proves d’accés caldrà inscriure’s a la secretaria del centre i abonar les taxes corresponents.

Material per la prova individual

El monòleg proposat pel centre es pot demanar per mail a la secretaria de l’escola:  escola@eltimbal.org

També es podrà presentar qualsevol dels monòlegs proposats per a les proves de l’ESAD . En aquest cas, però, caldrà comunicar-ho al centre i facilitar una còpia digital o en paper en el moment de la inscripció a les proves.

El Pla de Formació Actoral està adreçat a totes aquelles persones, futurs actors i actrius, que vulguin assumir competències professionals actorals tot seguint un pla singular de formació propi que facilita als intèrprets les bases per a la seva autonomia com a creadors.

Per a més informació sobre el Pla de Formació Actoral, fes click aquí.