Cinc coses que hauries de saber sobre les Cooperatives. El timbal som Cooperativa

 • el timbal ESCOLA
 • el timbal COMPROMÈS SOCIALMENT

Una de les característiques més importants que defineixen i donen identitat a l’escola de teatre i interpretació de Barcelona el timbal és, sense cap dubte, el fet de ser una Cooperativa. I diem  ser perquè realment forma part de la nostra essència. I això no implica tan sols un format de com es constitueix la nostra organització a nivell jurídic. El timbal som cooperativa.

 

Ser una cooperativa de treball associat implica moltes més coses i condiciona inevitablement la manera de fer de el timbal de cada dia.
És cert que quan ens vam iniciar com a cooperativistes no sabíem que aquest fet de ser cooperativa es convertiria en l’ànima de el timbal. Però ara, amb uns quants anys d’experiència al darrere, podem afirmar que així ha estat i que ens sentim orgulloses d’aquest segell d’identitat que comporta uns valors ètics i socials.

 

El nostre dia a dia traspua aquesta manera de funcionar i de situar-nos davant del món, i és quelcom que les persones que formen la comunitat el timbal n’estem impregnades: treballadors/es i estudiants en són part activa, irremeiablement, doncs amb ells i elles compartim maneres de funcionar i principis dins i fora de les aules.

el timbal escola interpretació barcelona

Un dels nostres compromisos és i ha estat (amb projectes com l’obra de Teatre Fòrum L’Assemblea, que va inaugurar fa uns anys la Fira d’Economia Social i Solidària el 2016, entre d’altres llocs on s’ha mostrat)  la divulgació del model cooperatiu i, ferms en aquesta missió, aquest curs incorporem dins de les matèries de Formació i Orientació Laboral del Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral (CFGS) , formació específica sobre projectes cooperatius dins del marc artístic i cultural, a càrrec d’una de les figures pilars per a la nostra transformació i creixement com a organització, en Jean François Guillemet.

En aquest article volem, a partir de la nostra experiència com a escola de teatre i cooperativa, compartir algunes de les coses que hem anat aprenent en el camí , de la mà sempre de l’assessorament de les persones, com el Jeff,  i entitats, com  Talaia, Coop de Mà , Coop 57 o GiCoop,  que ens han nodrit i que ens acompanyen .

 

Cinc coses que hauries de saber sobre les Cooperatives. Preneu nota!

 

 1. Es tracta d’un model flexible, basat en l’autogestió, que permet organitzar-se de la manera que es consideri més adient. Ara bé, abans de començar a constituir-se com a cooperativa i, atès que el treball (en el cas de les cooperatives de treball associat, com la nostra) és el que es cooperativitza, és important respondre de forma sincera a preguntes com ara “estic disposada/t a compartir el meu projecte d’empresa amb altres persones?” o bé, “vull que les persones membres del projecte puguin votar i decidir sobre les decisions preses?” . Si la resposta és NO, aquest model no és per a tu.

 

 1. Com a cooperativistes, cal assumir que l’empresa es basa en el principi de propietat col·lectiva.  Això permet desenvolupar una gestió democràtica i participativa i que tant les decisions com els resultats es reparteixen en base al principi «d’una persona, un vot». Per tant, al marge de les dimensions, composició o sector d’activitat en el qual operin, totes les cooperatives es basen en principis i valors compartits i són propietat de les persones que en són membres, que participen de la propietat, la gestió i els resultats.

 

 1. Existeixen cooperatives a tots els sectors d’activitat econòmica (des d’un obrador de pa fins a un estudi d’arquitectura). Sigui quin sigui l’activitat, producte o servei, es pot fer com a cooperativa si sou com a mínim dues persones. De fet, les cooperatives representen un 40% de les empreses del sector de l’economia social, amb més de 45.000 llocs de treball i una facturació que supera els 4.500 milions d’euros. Les cooperatives més nombroses són les cooperatives de treball- com el timbal- (75%) seguides de les cooperatives de consum i d’ensenyament. Per sectors d’activitats, prepondera el sector serveis (59%), seguit de la industrial (15%) i del de la construcció (15%). Sigui com sigui,  l’objecte d’una cooperativa és sempre  la satisfacció de les necessitats de les persones sòcies, independentment que siguin necessitats de treball, de consum, d’habitatge o altres, en el respecte dels principis i valors de l’ES.

 

 1. La construcció d’una nova economia en forma d’Economia Social (ES) no estaria completa ni seria viable si no es repensessin els models actuals de finançament lligats al neoliberalisme. Per això existeixen productes financers (crowdfunding, títols participatius, avals) i actors financers (banca ètica, banca cooperativa, serveis ètics financers o inversors socials) . A nosaltres ens han permès créixer i tirar endavant el projecte en moments decisius- així com una sèrie de Xarxes solidàries que, més enllà del suport financer,  orienten i emmarquen el conjunt d’iniciatives d’ Economia Social del territori,  doncs  un dels principis fundadors de l’economia cooperativa es la intercooperació amb altres actors que comparteixen els mateixos valors, que poden ser proveïdors, clients, etc… La Xarxa d’Economia Social (XES) s’estructura en comissions de treball, d’on han sortit eines  amb entitat pròpia on el timbal sempre hi té participació,  com la Xarxa Pam a Pam (màping d’iniciatives d’ES), el Balanç Social (eina de rendiment decomptes d’entitats socials a nivell de gestió i impacte social i mediambiental) o la Fira d’Economia Social de Catalunya (FESC). Les cooperatives compten, a més, amb el suport de les confederacions i federacions de cooperatives. També amb els ateneus cooperatius que ofereixen acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives.

 

 1. Per últim però no per això menys important, les cooperatives es basen en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

el timbal teatre cooperativa barcelona

Els principis del cooperativisme es resumeixen en:

 

 • Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis i sòcies, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions.

 • Gestió democràtica

Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis/es, de la col·lectivitat i de l’entorn.

 • Participació econòmica

Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis/es. Si estableixen acords amb altres organitzacions ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

 • Autonomia i independència

Les cooperatives faciliten la formació dels socis/es, càrrecs electes i treballadors/es. Així tothom pot contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa.
També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

 • Educació, formació i informació

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

 • Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis/es.

 • Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social.

 

Si voleu saber més sobre cooperatives o cooperativisme no dubteu en consultar a la Federació , l’oracle dels i les cooperativistes .